Защо редът на снимките е различен на страницата на моето място за настаняване и в Екстранет?

Обновено преди 1 година
Запазване

За да увеличим продажбите и да подобрим изживяването както за вас като партньори, така и за потенциалните гости, ние постоянно провеждаме тестове на уебсайта.

Затова е възможно да видите разлики в това как вашите снимки, описания и други удобства се показват, докато се извършват тези тестове.

Is this article helpful?