Разгледайте нашия наръчник, базиран на данни, за да се възползвате от търсенето в края на сезона.

Повече за процеса на проверка на природосъобразни практики

Актуализирано преди 3 месеци | 5 мин. за четене
Запазване

Ценим всяка стъпка, която предприемате към по-устойчив бизнес – всяко действие допринася и помага за благосъстоянието на нашата планета, нейните хора, животни и природни местообитания. За да сме сигурни, че признаваме вашите усилия и за да помогнем на пътуващите да вземат информирано решение за следващия си престой, ние показваме информацията за вашите природосъобразни практики на страницата на мястото ви за настаняване.


Какво има в тази статия:


Относно процеса на проверка

Важно е информацията за устойчивост, която предоставяме на пътниците, да е точна и актуална и да ви подкрепяме в предотвратяването на обвинения в т.нар. манипулативен зелен маркетинг. За да направим това, разработихме процес на проверка за нашата програма „Пътуване по устойчив начин“.

Процесът на проверка се състои от три стъпки:

 1. Ние ще ви попитаме кои практики за природосъобразност сте приложили във вашето място за настаняване.
 2. Ще изпратим анкета на гостите, които вече са отсядали при вас, за да ги попитаме за някои от тези практики, включително дали са видели доказателства, че сте прилагали тези практики по време на престоя им.
 3. Също така ще помолим доверена одиторска компания като трета страна да ви изпрати имейл, за да поиска доказателства за практики, които може да не са видими за вашите гости. Тези доказателства може да включват снимки, писмени изявления или друга документация. Третата страна, представлявана от тази компания, ще ни посъветва дали счита, че сте приложили тези практики според конкретни критерии.

След като този процес приключи, ако някоя от практиките, които сте ни посочили, че сте въвели, е маркирана като потенциално неточна, ще ви уведомим и ще ви помолим да прегледате информацията. Докато го направите, ние ще коригираме информацията за тези практики в Екстранет, така че да бъдат маркирани като все още неизпълнени. Това е превантивна мярка, за да се уверим, че информацията, която показваме на гостите ви, е възможно най-точна и актуална.


Природосъобразни практики, за които питаме вашите гости

Изпращаме на вашите гости анкета за отзиви след всеки престой. По време на този процес на проверка им задаваме въпроси относно следните природосъобразни практики, които сте ни казали, че прилагате във вашето място за настаняване:

 • Предоставяте информация на гостите относно местните екосистеми, наследство и култура, както и правилата за етикет за посетителите
 • Не предлагате пластмасови бутилки за еднократна употреба за вода или други напитки
 • Инсталирали сте машини за вода и насърчавате гостите да използват тях вместо бутилки за еднократна употреба
 • Заменили сте пластмасовите опаковки за еднократна употреба с дозатори
 • Заменили сте приборите за еднократна употреба с такива за многократна употреба
 • Предлагате на гостите обиколки и дейности, организирани от местни екскурзоводи и агенции
 • Стаите за гости разполагат с енергоспестяващи контакти (напр. електричеството се контролира с картата за достъп)
 • Имате само водоефективни тоалетни (например тоалетни с ниско налягане или такива с двойно измиване)
 • Имате зелени площи като градини или такива на покрива
 • Не показвате диви или неопитомени животни във вашето място за настаняване; не позволявате на хората да взаимодействат с тях, докато са в плен; не убивате, консумирате или продавате такива животни
 • Осигурявате платформа за местни творци, за да покажат своите произведения
 • Гостите могат да се откажат от почистването на стаите (което означава, че се използва по-малко спално бельо)
 • На разположение на гостите е програма за повторна употреба на кърпи
 • Заменили сте чашите за еднократна употреба с такива за многократна употреба
 • Имате план за рециклиране (например в стаите за гости, общите части и кухнята) за най-малко четири вида отпадъци (стъкло, хартия, пластмаса и органични отпадъци)
 • Не предлагате пластмасови сламки или бъркалки за еднократна употреба
 • Предлагате опции за вегетарианско и веганско меню

Ако по-голямата част от гостите посочат в отзивите си, че не са виждали дадена практика за устойчивост, приложена във вашето място за настаняване, ние ще коригираме информацията ви за тази практика в Екстранет, така че да изглежда така, сякаш все още не е приложена.


Природосъобразни практики в мястото за настаняване, за които питаме трети страни

Партнираме си с доверена одиторска компания, наречена SGS, за да ни помогне да проверим природосъобразните практики, които може да не са видими за гостите.

Ако сте ни посочили, че сте приложили някоя от практиките за устойчивост, изброени по-долу, компанията SGS може да ви изпрати имейл с молба да им изпратите доказателство за това. Те ще ви дадат критерии, които да ви помогнат да разберете какво точно е необходимо.

Това са природосъобразните практики, за чиято проверка търсим помощта на SGS:

 • Използвате LED осветление за поне 80% от осветлението на стаите за гости и общите части в мястото ви за настаняване
 • Всички прозорци във вашето място за настаняване са с двоен стъклопакет
 • В цялото място за настаняване се използва 100% възобновяема електроенергия
 • Имате въведена политика за хранителните отпадъци, която включва обучение, предотвратяване на отпадъците от храни, намаляване, рециклиране и изхвърляне
 • Най-малко 80% от храната, която предлагате, се добива или произвежда в рамките на XX километра от вашето място за настаняване и е органична
 • Използвате само душове с ефективна консумация на вода (напр. интелигентни душове или такива с по-ниско налягане)
 • Закупувате сертифицирани въглеродни кредити, за да компенсирате поне 10% от годишните въглеродни емисии на мястото ви за настаняване
 • Инвестирате процент от приходите на мястото ви за настаняване обратно в природосъобразни проекти или такива за местната общност

Ако е необходимо, SGS ще ви изпрати напомнящи имейли и ще поиска от вас повече информация с ясен краен срок, в рамките на който трябва да им изпратите споменатата информация.

Ако не предоставите доказателство, което отговаря на критериите за конкретна природосъобразна практика в рамките на крайния срок, SGS ще ни уведоми и ние ще коригираме информацията ви за тази практика в Екстранет, така че да се показва така, сякаш все още не е приложена.


Последици от предоставянето на невярна информация относно природосъобразните практики

В случай че се наложи да коригираме вашата информация относно дадена практика за устойчивост в Екстранет, ето какво може да се случи в резултат на това:

 1. Вашето място за настаняване може да падне на по-ниско ниво в програмата „Пътуване по устойчив начин“
 2. Информацията за природосъобразните практики в мястото ви за настаняване може повече да не се показва на пътуващите
 3. Вашето място за настаняване може да загуби значката си „Пътуване по устойчив начин“, която пътуващите в момента могат да видят на страницата на мястото ви

Ще ви уведомим по имейл, ако преминете на по-ниско ниво на програмата или ако загубите значката си.


Преглед на обратна връзка от гости или SGS

Няма да можете да актуализирате информацията си за тази практика в Екстранет, докато не прегледате обратната връзка, предоставена от вашите гости или SGS. Можете да се съгласите или не с тяхната обратна връзка.

Ако сте съгласни с обратната връзка, вие се съгласявате, че информацията, която сте споделили преди това, вече не е точна. Тази природосъобразна практика ще продължи да се показва в Екстранет като такава, която все още не е приложена, и потенциалното въздействие върху вашето ниво или значка в програмата „Пътуване по устойчив начин“ ще остане в сила.

Ако впоследствие направите промени във вашето място за настаняване и сте уверени, че сега успешно сте приложили една или повече от новите природосъобразни практики, ще можете отново да актуализирате информацията си в Екстранет и да обясните промените, които сте направили.

Ако не сте съгласни с обратната връзка, ще ви помолим да обясните защо. След това ще актуализираме вашата информация за тази природосъобразна практика в Екстранет, така че тя отново да се показва като приложена. Ако в резултат на обратната връзка сте понижили нивото си в програмата „Пътуване по устойчив начин“ или сте загубили значката, ние ще ги възстановим.

Ако работите с външен партньор за сертифициране, ние няма да се свържем с вас, за да ви помолим да проверите отново вашите природосъобразни практики и няма да изпратим на вашите гости анкета за тези практики.

Моля, имайте предвид, че съгласно нашите Общи условия за доставка (ОУД), трябва да предоставяте точна информация за вашето място за настаняване, която показваме на страницата на мястото. Това включва информация за вашите природосъобразни практики.

Полезна ли е тази статия?