Мениджър на канали: Известия

Learn how to manage your channel manager’s notifications regarding Booking.com bookings, including notifications about prices, reservations and availability.

помощь
Мениджър на канали: Известия
Тази функция е активирана на ниво доставчик и не може да бъде деактивирана само за едно място за настаняване. Можете да проверите директно в доставчика на