Мениджър на канали: Цени

Learn how to map your Booking.com room rates in your channel manager, how to set up per-person rates and the best way to keep rate parity across your channels.

Запазване на статия
Ако използвате мениджър на канали за зареждане на цени и наличност, ще трябва да промените цените си и чрез тази система или чрез собствената си система за управление на места за...