Използвам мениджър на канали, но не получавам имейли за резервациите. Какво трябва да направя?

Ние ще ви изпратим имейл с подробности за резервацията, ако доставчикът не успее да извлече информацията. Ако това се случва редовно, моля, свържете се с вашия доставчик, за да бъде разрешено.

Във всеки един момент след резервацията можете да проверите всички данни за резервацията във вашия Екстранет (в раздел „Резервации“).

Какво мислите за тази страница?