Какво трябва да направя, ако имам проблеми със синхронизацията с моя мениджър на канали?

За да проверите статуса на връзката между вашия мениджър на канали и Booking.com, следвайте тези стъпки:

  1. Влезте във вашия Екстранет на Booking.com.
  2. Натиснете иконата „Акаунт“ в горния десен ъгъл.
  3. Изберете „Мениджър на канали“ от падащото меню. Там ще видите дали връзката с вашия мениджър на канали е активна и дали вие (или вашият доставчик) трябва да следвате още стъпки.

Ако всичко е готово, вашият статус трябва да гласи: „Активна XML връзка“ След това можете да следвате специалните инструкции на вашия доставчик за синхронизиране на вашата система за управление на места за настаняване (PMS) със свързани канали като Booking.com. Ако имате нужда от съдействие, моля, свържете се с вашия доставчик.

Какво мислите за тази страница?