Как да изключа известията за твърде ниски цени?

Тази функция е активирана на ниво доставчик и не може да бъде деактивирана само за едно място за настаняване. Можете да проверите директно в доставчика на мениджър на канали дали функцията може да се премахне.

Какво мислите за тази страница?