Как да променя цената на Booking.com, ако използвам мениджър на канали?

Ако използвате мениджър на канали за зареждане на цени и наличност, ще трябва да промените цените си и на тази система или на собствената си система за управление на места за настаняване (PMS).

Моля, следвайте съответните инструкции на вашия доставчик за това как да промените цените – това ще гарантира, че същите промени ще бъдат показани във вашия Екстранет.

Ако имате нужда от допълнителна помощ, моля свържете се с вашия доставчик.

Какво мислите за тази страница?