Как мога да се свържа с мениджър на канали?

Ако следната опция не е достъпна за вас, моля да се свържете с нас чрез меню „Входяща поща“. За да се свържете с мениджър на канали, кликнете върху икона „Профил“ в горния десен ъгъл на вашия Екстранет и изберете „Мениджър на канали“ от падащото меню.

Тук можете да изберете от група предпочитани и препоръчани доставчици. Кликнете върху „Повече информация“, за да научите още за функционалностите, които Booking.com може да ви предложи и за тези, които нашите доставчици на свързаност поддържат. Изберете доставчик, който най-добре отговаря на нуждите ви, и се споразумейте с него. След като направите това, ви остава само да кликнете върху „Свръзване“ и да следвате тези 5 стъпки:

Стъпка 1: Изберете вашия доставчик и типа връзка. Можете да изберете от три типа връзка, ако доставчикът ги поддържа:

а. Пълна връзка (двустранна): доставчикът обработва „Цени и наличност“, както и „Резервации“.

б. Само резервации (едностранна): доставчикът обработва само „Резервации“, но вие управлявате „Цени и наличност“ чрез Екстранет в Booking.com.

в. Само Цени и наличност: доставчикът управлява вашите „Цени и наличност“, но вие обработвате „Резервации“ чрез Екстранет в Booking.com или чрез имейл

Стъпка 2: Приемете споразумението за XML обслужване

г. Прочетете условията.

д. Сложете отметка в кутийката „Прочетох, приемам и се съгласявам с общите правила и условия“.

е. Кликнете върху „Приемам“.

Стъпка 3: Потвърждение от доставчика. 

Когато приемете споразумението, доставчикът получава имейл с вашите данни и заявка за свързване.

ж. Доставчикът потвърждава, че всички настройки са изпълнени от тяхна страна.

Стъпка 4: Потвърждение След като доставчикът потвърди настройката, вие ще получите ново известие във „Входяща поща“

з. Трябва да потвърдите, че искате да се свържете с избрания доставчик и да му разрешите да управлява определени процеси (според избрания тип връзка в Стъпка 1).

и. Ако размислите, изберете „Нулиране заявка за свързване“ на този етап. Това ще рестартира всички предишни избирания в секция „Мениджър на канали“.

Стъпка 5: Активиране на връзка

к. След като връзката е потвърдена, статусът се променя на „Активен“. Вашият профил в Booking.com вече е свързан с вашия доставчик.  

Какво мислите за тази страница?