Моят гост напусна по-рано. Как мога да пусна моето помещение за настаняване отново в продажба чрез моя мениджър на канали?

Някои доставчици предоставят възможност да направите промени директно във вашата система за управление на места за настаняване (PMS), която е свързана с Booking.com. Ако доставчикът ви поддържа тази опция, помещението за настаняване ще стане отново налично автоматично и ще бъде пуснато отново директно в продажба на Booking.com.

Тази опция се нарича „API за отчитане“. Моля, проверете във вашия доставчик дали е възможно.

Ако това не се поддържа от вашия доставчик, можете да влезете във вашия Екстранет, за да направите промените на датата на резервация. Тези промени ще бъдат отразени в наличността на Booking.com и във вашата система за управление на места за настаняване (PMS).

Какво мислите за тази страница?