Моят гост напусна по-рано. Как мога да пусна моето помещение за настаняване отново в продажба чрез моя мениджър на канали?

Updated преди 1 year
Запазване

Някои доставчици предоставят възможност да правите промени директно във вашата система за управление на места за настаняване (PMS), която е свързана с Booking.com. Ако доставчикът ви поддържа тази опция, помещението за настаняване ще стане отново налично по автоматичен начин и ще бъде пуснато отново директно в продажба в Booking.com.

Тази опция се нарича „API за отчитане“. Моля, проверете с вашия доставчик дали е възможно.

Ако това не се поддържа от вашия доставчик, можете да влезете във вашия Екстранет на Booking.com, за да промените датите на резервацията. Тези промени ще бъдат отразени в наличността на Booking.com и във вашата система за управление на места за настаняване (PMS).

Is this article helpful?