Оптимизиране на наличността чрез възможности

Актуализирано преди 3 години | 8 мин. за четене
Запазване

Зареждането на достатъчно наличност в нашата платформа може да ви помогне да бъдете видими при възможно най-много търсения от гости, което е от съществено значение за получаване на повече резервации. Също така ние споделяме редовни съвети относно действия, които можете да предприемете, за да увеличите максимално наличността си.

Какво има в тази статия


Действителни съвети за оптимизиране на наличността

Редовно преглеждаме наличността ви на нашата платформа и проверяваме за конкретна информация, като например последната дата, за която сте заредили цени и наличност, или дали вашите стаи или помещения са отворени и могат да се резервират на определени дати. Използваме тези данни, за да ви съветваме относно конкретни действия – или така наречените „възможности“, които можете да предприемете, за да подобрите наличността на вашето място за настаняване на нашата платформа. Това може да доведе до по-голяма видимост при търсенията на гости и в крайна сметка да доведе до повече резервации.

Посетете вашия Център за възможности


Възможности за наличност

По-долу ще откриете преглед на всички възможности за наличност, както и примери за това кога възникват и какви действия трябва да предприемете.

  1. Възможности на ниво място за настаняване – те помагат да се гарантира, че мястото ви за настаняване е на разположение за резервации, като ви напомнят да добавите наличност за бъдещи дати. Ако не предприемете действие, може да има неблагоприятно въздействие върху цялостната видимост на вашето място за настаняване на нашата платформа.
Пример 1 Скоро мястото за настаняване може да не е налично за резервации и може да не се показва при търсенията на гости за бъдещи дати
Съобщение

Действайте сега – мястото ви за настаняване няма да бъде налично за резервации след по-малко от X дни [X = 30, 90, 365]

Защо се случва това?

В мястото ви за настаняване няма заредени цени и наличност след определена дата, попадаща в този резервационен прозорец. Това означава, че гостите не могат да резервират вашето място за настаняване за престой след тази дата.

Изисква се действие Ако сте свързан партньор, актуализирайте наличността на мястото си за настаняване за поне X дни – в идеалния случай за следващите 365 дни – чрез платформата на вашия доставчик на свързаност.
Изисква се действие Ако използвате само Екстранет, актуализирайте наличността за бъдещи дати, като използвате инструмента за групово редактиране от списъчния изглед на календара (под меню „Цени и наличност“). Можете също така бързо да копирате съществуващите си стаи, цени или ограничения за следващите 365 дни на страницата „Копиране на годишни цени“ (също под меню „Цени и наличност“).
 
Пример 2 Мястото за настаняване вече не е налично за резервации и не излиза при никои търсения на гости
Съобщение

Не сте на разположение за резервации – добавете още наличност сега

Защо се случва това?

Мястото ви за настаняване ви няма заредени цени и наличност за никои дати през следващите 365 дни. Това означава, че гостите не могат да търсят или резервират вашето място за настаняване на нашата платформа.

Изисква се действие Ако сте свързан партньор, актуализирайте наличността на мястото си за настаняване незабавно за следващите 365 дни чрез платформата на вашия доставчик на свързаност.
Изисква се действие Ако използвате само Екстранет, актуализирайте наличността за бъдещи дати, като използвате инструмента за групово редактиране от списъчния изглед на календара (под меню „Цени и наличност“). Можете също така бързо да копирате съществуващите си стаи, цени или ограничения за следващите 365 дни на страницата „Копиране на годишни цени“ (също под меню „Цени и наличност“).
 
  1. Възможности за оптимизиране на вашата наличност за конкретни дати – те са създадени, за да помогнат да увеличите шансовете си за привличане на търсенето, като ви предупреждават, когато една или повече от вашите стаи или помещения липсват при търсенията на потенциални гости. Това може да се дължи на липса на наличност или заради ограничения. Тези възможности не се генерират за вашето място за настаняване като цяло, а по-скоро за конкретни стаи или помещения и за конкретни дати. Като предприемете действия по тези възможности веднага щом вашите стаи или помещения отговарят на условията за тях, можете непрекъснато да оптимизирате съществуващата си наличност на нашата платформа, за да привлечете предстоящото търсене и да генерирате повече резервации.
 
Пример 3 Има предстоящи дати с висок приоритет, когато наблюдаваме нарастване на търсенето, но нямате достатъчно наличност, за да привлечете това търсене
Съобщение

Най-популярните дати във вашия район/вашия град

Защо се случва това?

Най-популярните ви стаи не са налични на нашата платформа за една или повече от тези високоприоритетни дати. Поради това може да загубите потенциални резервации.

Изисква се действие Ако сте свързан партньор, добавете поне една стая, която да продавате за посочените стаи и дати чрез платформата на вашия доставчик на свързаност.
Изисква се действие Ако използвате само Екстранет, можете да видите стаите и датите, които отговарят на изискванията, подчертани като част от възможността в Центъра за възможности. Кликването върху „Предприемане на действия“ ви позволява директно да редактирате наличността и цените за тези стаи за маркираните дати.
 
Пример 4 Гостите не могат да открият вашето място за настаняване за определени дати поради ограниченията за продължителността на престоя, които сте приложили
Съобщение

Актуализирайте ограничението си за минимален престой, за да сте видими за гостите

Защо се случва това?

Ограничението за минимална продължителност на престоя, прилагано за всички цени за стаи, е по-високо от броя на последователните налични нощувки. Например, задали сте ограничение от три нощувки за продължителността на престоя, но стаята е налична само за две. При този сценарий стаята не може изобщо да бъде резервирана.

Изисква се действие Ако сте свързан партньор, намалете или премахнете ограниченията за поне една активна цена за посочената стая и дата чрез платформата на вашия доставчик на свързаност.
Изисква се действие Ако използвате само Екстранет, можете да видите стаите и датите, които отговарят на изискванията, подчертани като част от възможността в Центъра за възможности. Кликването върху „Предприемете действия“ ви показва каква продължителност на престоя е блокирана и ви позволява директно да редактирате ограниченията за минимална продължителност на престоя за тези стаи и дати.

Къде мога да намеря тези възможности?

Можете да намерите възможности в Центъра за възможности в Екстранет, както и на страницата за оптимизация на наличността. Ще ви показваме възможности на тези страници, когато мястото ви за настаняване отговаря на условията за тях.

Ако работите с доставчик на свързаност и оттам са внедрили нашия API за възможности, ще видите възможности и на тяхната платформа. Винаги трябва да предприемате необходимите действия на платформата на вашия доставчик на свързаност, тъй като данните от вашия доставчик обикновено заместват всички промени, които правите за вашата наличност в Екстранет на Booking.com или в приложението Pulse. Ако искате да научите повече за това, препоръчваме да се консултирате с вашия доставчик.

Прочетете тази статия, ако искате да научите повече за това как ценообразуването и наличността могат да привлекат повече бизнес.

Полезна ли е тази статия?