Как да се грижите за безопасността и чистотата в мястото ви за настаняване

Време за четене 7,5 минути

Събрахме тези насоки за здраве и чистота – както от експерти по безопасност и здраве в туристическия сектор, така и от партньори по целия свят – за да ви помогнем в грижите за безопасността в мястото ви за настаняване и за да бъдат здрави и защитени вашите служители и гости.

1) Какво означават за вас тези насоки

Без значение колко лесен може да е процесът на резервиране от страна на госта, именно вие давате възможност на хората от целия свят да създават запомнящи се изживявания, да им се наслаждават и да ги споделят. Освен че предоставяте услуги на гостите, вие можете да играете важна роля при смекчаване на рисковете за здравето, като установите и спазвате процедури за осигуряване на чистота и безопасност.

Тези насоки са основополагащи. Смятаме, че те са от ключово значение при работата в хотелиерската и ресторантьорската индустрия във времена като сегашните. Наясно сме, че времената бяха невероятно трудни и продължават да бъдат такива. Ние обаче сме заедно с вас. За нас партньорството е от изключителна важност и продължаваме да работим денонощно, за да ви осигуряваме подкрепа.

2) Къде свършват насоките и започват изискванията

Макар че можем да ви посъветваме за много аспекти, насоките от вашето местно управление или власти вземат превес над насоките от нас. Всяка държава има свои собствени правила и закони. Много е важно да отделите време, за да разберете какво е приложимо във вашата конкретна ситуация.

 • Ако това се изисква от вашето местно управление, осигурете си лиценз за продължаване на дейността.
 • Ако вашите местни власти го изискват, осигурете на гостите и служителите ви информация за приложенията за идентифициране на заразени хора.

Полагаме сериозни грижи и се стараем всеки ден да събираме информация от целия свят, за да могат както партньорите, така и гостите да са наясно с евентуалните ограничения за пътуване. За да сте в съответствие обаче със законите, приложими във вашата конкретна ситуация, моля, проверявайте уебсайтовете на вашето правителство и на вашите местни власти.

3) Бъдете наясно за какво и как да предоставяте информация

Важно е не само да сте взели необходимите мерки по отношение за безопасността и здравето, но и да сте наясно, че трябва да информирате за определени неща хората, на които им предстои да направят резервация за мястото ви за настаняване.

Затова ви насърчаваме да използвате всички инструменти, които сме ви осигурили, за да имате ефективна комуникация с гостите си преди и по време на престоя им, както и след него.

Освен това, не забравяйте, че винаги сме на ваше разположение и трябва да ни информирате за всеки инцидент, с който можем да ви помогнем да се справите.

 • Вече имате възможност да предоставите информация за мерките, които сте предприели, за да гарантирате безопасността на гостите и служителите ви. Моля, уверете се, че сте предоставили актуална информация в уебсайта ни, за да се осигури прозрачност в комуникацията с гостите.
 • Докладвайте всеки инцидент, като се свържете с местните власти, както и с Booking.com по телефона или чрез Екстранет.
 • Съхранявайте информация за всички превантивни мерки и всички промени, които правите в мястото си за настаняване.
 • Сложете на видими места надписи, които да напомнят както на гостите, така и на вашите служители да спазват правилата за хигиена и здраве.
4) Подгответе себе си и хората, с които работите

Без значение дали работите с много хора, за да гарантирате прекрасно изживяване на гостите, или вие сами се грижите за всичко в мястото си за настаняване, следването на тези насоки може да ви помогне да постигнете бързо добри резултати и да избегнете евентуални пречки. Затова се постарайте максимално да подготвите себе си и хората, с които работите, за да предложите възможно най-добро изживяване на гостите.

 • Погрижете се за благосъстоянието на служителите си и следете както тяхното, така и вашето собствено здравословно състояние, за да се уверите, че те не са изложени на риск и не представляват риск за вашите гости.
 • Уверете се, че служителите ви са обучени да откриват и да предприемат действия при евентуални инциденти, свързани с лоши хигиенни условия (например, трябва да знаят как и къде да докладват на местите здравни власти или на Booking.com за потенциални опасности).
 • Предупредете служителите си да сведат до минимум физическия контакт, където е възможно. Уверете се, че разбирате, спазвате и предприемате засилени мерки за съответствие с насоките от вашите местни власти за намаляване на социалните контакти.
 • Осигурете подходящи предпазни средства за служителите – включително за служителите на обслужващите ви фирми, например почистващия персонал – като ръкавици и маски.
5) Вземете мерки за осигуряване на здраве и чистота

Макар че някои неща се разбират от само себе си, последните месеци показаха, че трябва да си създадем нови навици и процедури за осигуряване на чистота, за да гарантираме безопасност за себе си и нашите гости.

 • Почистването означава премахване на отпадъци и замърсявания от дадена повърхност. При използване на хигиенизиращи продукти бактериите на повърхността умират. Общото правило е първо да се почистят често докосваните повърхности и след това да се дезинфекцират.
 • Поставете прозрачни прегради на рецепцията между персонала и гостите.
 • Използвайте продукти, одобрени от здравните специалисти за борба с разпространението на вредни организми и вируси (например тук са насоките, издадени от Световната здравна организация).
 • Използвайте дезинфектанти при рутинно почистване на стаите на гостите и общите помещения, например зали за спорт и заседателни зали.
 • Добавяйте дезинфектант при пране и перете покривките за легла по-често.
 • Осигурете на служителите на рецепцията дезинфекциращи кърпички за многократна употреба, за да дезинфекцират повърхности, които също се ползват от гостите или до които гостите имат достъп. Осигурете във всички общи помещения гел за ръце на алкохолна основа, който да е лесно достъпен и ясно обозначен за ползване от гостите и служителите.
 • Почиствайте и дезинфекцирайте кошовете за пране и количките за пране, след като бъдат използвани.
 • Внимателно почиствайте и дезинфекцирайте електронни устройства като таблети, устройства със сензорен дисплей, клавиатури, дистанционни и банкомати в мястото за настаняване, като използвате подходящи препарати за дезинфекция. 
 • Уверете се, че обществено достъпните тоалетни се почистват и дезинфекцират.
 • Осигурете поддръжка и дезинфекция на вашите плувни басейни, спа съоръжения и други места за отдих.
 • Поставете устройства за пречистване на въздуха в общите помещения и се уверете, че филтрите им се сменят редовно.
 • Осигурете възможност за безкасово плащане, ако това е възможно и регламентирано с договор.
 • Информирайте се за актуалните новини от Световната здравна организация.
 • Където е възможно, уведомете гостите какви мерки сте предприели се уверете, че разбирате защо са важни.
6) Бъдете наясно с ролята на гостите

Можете да вземете много мерки, но в крайна сметка ние всички сме заедно в тази ситуация и съответно гостите ви също могат да имат значителна роля за смекчаване на рисковете, като предприемат разумни действия за безопасност. Ето някои насоки към гостите, които препоръчваме и ви насърчаваме да споделяте и прилагате:

 • Гостите трябва да спазват всички мерки за безопасност, наложени от правителството и мястото за настаняване.
 • Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията препоръчва гостите и пътниците при пристигане да бъдат информирани каква е ситуацията на местно ниво, какви са приложимите политики, както и по какъв начин могат да се възползват от здравни услуги, ако развият симптоми – например, като им се предоставят данните за контакт на местните здравни служби и спешните телефонни номера.
 • Ако бъдат установени симптоми, свързани с високорискови вируси (като COVID-19), преди настаняването или по време на престоя в мястото ви за настаняване, гостите трябва да се самоизолират и да информират мястото за настаняване, както и Booking.com.
 • Когато е приложимо, гостите се насърчават или, ако се изисква от местните власти, се задължават да се регистрират в приложенията за идентифициране на заразени хора.
 • Гостите трябва да докладват за всеки инцидент, като се свържат с отдел „Обслужване на клиенти“ на Booking.com по телефона, по имейл или в чата.