Природосъобразни пътувания

В Booking.com се ангажираме да превърнем устойчивите пътувания в начин да опознаем света. Това ръководство за природосъобразност е първата стъпка от нашите съвместни усилия за промяна на туристическата индустрия.
още днес трябва да започнем да намаляваме консумацията на вода и това ще изисква повече действия от това просто да помолим гостите да използват хавлиите си повторно. Но екологичните и финансовите плюсове си заслужават инвестицията.