Резервации без риск

Запълнете мястото си за настаняване по-бързо и получавайте плащания, дори ако гостите анулират

Данните ни показват, че местата за натаняване с гъвкави политики имат по-високо ниво на конверсия – процентът на преглеждания на страницата, които са се превърнали в резервации.

Тази гъвкавост може да доведе до повече анулирания, но това не означава, че ще загубите приходи. Повечето гости, които имат опция за безплатно анулиране, всъщност не я използват. Те просто предпочитат да я имат. А ако получите анулирания, има лесен начин да сведете до минимум влиянието им.

Благодарение на Резеврациите без риск* ние добавяме повече гъвкавост към съществуващите ви политики за анулиране като начин да привличате повече гости. Но ние също ви гарантираме безрисково изживяване. Ако гостът анулира някоя от тези резервации, ние или ще намерим заместващ гост, или ще ви изплатим сумата, която подлежи на комисиона, за всички нощувки, които не сме успели да заместим.

*Поради правни или търговски ограничения, както и някои критерии, Резервациите без риск не са налични във всички държави и/или за всички партньори. Също така едно от изискванията е да сте част от Плащания от Booking.com.  

Безплатното анулиране е една от ключовите точки за гостите в Booking.com
Предлагането на гъвкави политики може да увеличи конверсията ви средно с 3%

Как печели бизнесът ви от Резервации без риск?

Привличате гости, които търсят гъвкавост

Ще привлечете повече гости, които искат да имат спокойствието, което им носи безплатното анулиране. Все пак голяма част от тях изпълняват резервациите си.

Запълвате мястото си за настаняване по-бързо

Ако получите анулирания, ще направим всичко възможно да не останете с празни стаи.

Възстановявате загубените приходи

Резервацията без риск е безрисково изживяване за вас. Без значение какво се случи, ще си получите парите.

Как работят Резервациите без риск

За да привлечете резервиращи, които искат допълнителна гъвкавост, ще показваме най-стриктната ви политика като такава с безплатно анулиране, или ще удължим периода на политиката ви с безплатно анулиране (ако имате такава).
Ако гост, който е резервирал при тези подобрени политики, по-късно анулира, ние ще се опитаме да открием заместващ гост.
Ако не можем да намерим нов гост за някоя определена нощувка(и), ще покрием сумата, която подлежи на комисиона. Така няма никакъв риск за вас и ще получите плащането си при всеки случай.
За да получите плащания за Резервации без риск, трябва да сте част от „Плащания от Booking.com“.

Какво мислите за тази страница?