Център за възможности на група

Оценявайте и оптимизирайте представянето на портфолиото си лесно

Разбираме, че управлението на голямо портфолио е сериозна задача. Отнема време да анализирате данните за всяко място за настаняване и да откриете начини, по които да подобрите позиционирането си, конверсията и да намалите анулиранията. А колкото повече расте портфолиото ви, толкова по-трудно става.

Благодарение на Центъра за възможности на група* можете да получите достъп до данните си на ниво портфолио, което улеснява проследяването и подобряването на цялостното ви представяне. Можете да проверите как се представя портфолиото ви спрямо сходни места за настаняване, да видите области за подобрение и да получите конкретни съвети за следващи стъпки. 

Можете бързо да видите кои нови възможности могат да имат най-голямо отражение върху представянето ви и колко места за настаняване могат да се възползват от тях.

*В момента е наличен само за групови профили в Екстранет с максимум 1000 места за настаняване.
final final solutions - GOC

Как поведението на гостите влияе върху възможностите на портфолиото ви

 

От търсения и преглеждания на страницата до реално правене на резервация. Съществуват 8 стъпки в онлайн изживяването на госта, всяка от които е потенциален момент на отказ.

 

Центърът за възможности за група определя къде можете да подобрите представянето си във всяка от тези стъпки на процеса и предлага конкретни възможности, които могат да ви помогнат да го постигнете. 

 

Той приоритизира стъпките, които трябва да предприемете, като поставя най-важната област за подобрение на първо място. По този начин си спестявате време и получавате подходящи съвети, които да имат най-голямо влияние върху бизнеса ви.

 

Group Opportunity Centre - Solutions teaser

Как печели бизнесът ви от Центъра за възможности на група?

Оптимизирате представянето на портфолиото си благодарение на ключови данни

Всяко предложение представя потенциална полза за бизнеса и показва броя места за настаняване от портфолиото ви, за които е приложимо.

Прилагате възможностите лесно

Можете да приложите възможности за отделни места за настаняване по ваш избор и, в някои случаи, за няколко места за настаняване наведнъж благодарение на опциите за групово редактиране, които ще бъдат представени скоро.

Намалявате работната натовареност

Можете да спестите време от административна работа и да се фокусирате върху разрастване на портфолиото си.

Как работи Центърът за възможности на група

Можете да получите достъп до Центъра за възможности на група в груповия си профил в Екстранет по всяко време.

Ще видите в кои области се представяте добре спрямо конкурентната си група (в зелено) и кои области имат нужда от подобряване (в червено).
Показаните възможности се класират спрямо броя места за настаняване, за които могат да се приложат (най-важните са в началото).
Когато преглеждате местата за настаняване, за които може да бъде приложена дадена възможност, те се класират спрямо представянето им (тези с най-ниско представяне са в началото).
Някои възможности все още не са налични за групово редактиране, но работим по въпроса. Засега можете да приложите тези възможности за отделни места за настаняване.

Какво мислите за тази страница?