Център за възможности на група

Оценявайте и оптимизирайте представянето на портфолиото си лесно

Разбираме, че управлението на голямо портфолио е сериозна задача. Отнема време да анализирате данните за всяко място за настаняване и да откриете начини, по които да подобрите позиционирането си, конверсията и да намалите анулиранията. А колкото повече расте портфолиото ви, толкова по-трудно става.

Благодарение на Център за възможности на група* можете да получите достъп до данните си на ниво портфолио, което улеснява проследяването и подобряването на цялостното ви представяне. Можете да проверите как се представя портфолиото ви спрямо сходни места за настаняване, да видите области за подобрение и да получите конкретни съвети за следващи стъпки.   

Можете бързо да видите кои нови възможности могат да имат най-голямо отражение върху представянето ви и колко места за настаняване могат да се възползват от тях.

*В момента е наличен само за групови профили в Екстранет с максимум 1000 места за настаняване.

Как поведението на гостите влияе върху възможностите на портфолиото ви

От търсения и преглеждания на страницата до реално правене на резервация. Съществуват 8 стъпки в пътуването на госта, всяка от които е потенциален момент на отказ.

Центърът за възможности за група определя къде можете да подобрите представянето си във всяка от тези стъпки на процеса и предлага конкретни възможности, които могат да ви помогнат да го постигнете.

Той приоритизира стъпките, които трябва да предприемете, като поставя най-важната област за подобрение на първо място.

По този начин си спестявате време и получавате подходящи съвети, които да имат най-голямо влияние върху бизнеса ви.

Как печели бизнесът ви от Центъра за възможности на група?

Оптимизирате представянето на портфолиото си благодарение на ключови данни

Всяко предложение представя потенциална полза за бизнеса и показва броя места за настаняване от портофолиото ви, за които е приложимо.

Имплементирайте възможностите лесно

Можете да имплементирате възможности за отделни места за настаняване по ваш избор и, в някои случаи, за няколко места за настаняване наведнъж благодарение на опциите за групово редактиране, които ще бъдат представени скоро.

Намалете работната натовареност

Можете да спестите време от административна работа и да се фокусирате върху разрастване на портфолиото си.

Как работи Център за възможности на група

Можете да получите достъп до Центъра за възможности на група в груповия си профил в Екстранет по всяко време.

Ще видите в кои области се представяте добре спрямо конкурентната си група (в зелено) и кои области имат нужда от подобряване (в червено).
Показаните възможности се класират спрямо броя места за настаняване, за които могат да се приложат (най-важните са в началото).
Когато преглеждате местата за настаняване, за които може да бъде приложена дадена възможност, те се класират спрямо представянето им (тези с най-ниско представяне са в началото).
Някои възможности все още не са налични за групово редактиране, но работим по въпроса. Засега можете да имплементирате тези възможности за отделни места за настаняване.

Какво мислите за тази страница?