Sustainability APAC

Какви са възгледите на пътуващите за природосъобразността в Азиатско-тихоокеанския регион

 | Запазване
Най-актуалният ни доклад хвърля светлина върху различните възгледи относно пътуването по устойчив начин в Азиатско-тихоокеанския регион. Интересът на пътуващите по тази тема е значителен, но от туристическия сектор има какво още да се желае в тази насока

Изданието ни за 2023 г. на Индекса на доверието в пътуванията за Азиатско-тихоокеанския регион* проучва пазарите в Азиатско-тихоокеанския регион, за да разбере мотивациите и опасенията на пътуващите. Проучихме отношението към пътуването по устойчив начин с основен акцент върху природосъобразността заради климатичната криза.

Анкетата покрива 11 страни и територии, включително Австралия, Китай, Хонконг, Индия, Япония, Нова Зеландия, Сингапур, Южна Корея, Тайван, Тайланд и Виетнам, с общо над 8000 участници. Ето какво открихме за начина на мислене на пътуващите в региона и как бизнесът може да отговори на техните нужди, като същевременно става по-устойчив.

Основни констатации относно интереса към устойчивост на пазарите в Азиатско-тихоокеанския регион

Нашият доклад анализира четири основни метрични показателя, свързани с природосъобразността на пазарите на Азиатско-тихоокеанския регион. Въпреки че съответстващите направени разходи не винаги отговарят на важността, която пазарите отдават на по-устойчивия начин на пътуване, все пак можем да направим някои важни заключения.

Пътуващите от Китай, Хонконг, Индия и Виетнам показват значителен интерес към вземане на по-устойчиви решения за пътуване. Индия заема най-висока позиция по отношение на „важността на устойчивите решения за пътуване“ с 86%, последвана от Виетнам с 80%. Освен това и двете страни имат най-голям процент пътуващи, които са готови да платят повече за по-устойчиво настаняване, като този процент за Виетнам е 73%, а за Индия – 69%.

Importance of sustainable travel decisions


От друга страна, Австралия, Япония, Нова Зеландия и Сингапур проявяват по-малък интерес към по-устойчиво пътуване, като всеки от анкетираните дава резултат под 50% – Япония е на най-ниската позиция с 29%. По подобен начин в нито една от тези държави не е отчетено даване на „приоритет на устойчивостта над разнообразието“ с повече от 31%, като Япония отново има най-нисък процент – 19%.

Prioritising sustainability over variety


Задълбочавайки проучването, докладът ни се фокусира върху отделните пазари, с конкретни анкети за всеки регион. Основните изводи от тези глави са:

 • Индия показва най-голям интерес към наличието на усилия за по-устойчиви практики, като четири от всеки пет пътуващи вероятно ще резервират места за настаняване, които се стремят към природосъобразност.
 • „Мерките за природосъобразност“ са с втория най-нисък приоритет за пътуващите от Хонконг при избор на място за настаняване, от общо девет метрични показатели.
 • Само 13% от новозеландците са на мнение, че опасенията относно изменението на климата и екологичния отпечатък на пътуванията са важен въпрос, който влияе върху бъдещите им планове за пътуване.
 • Трима от всеки пет пътуващи от Тайланд изразяват интерес да посетят местна дестинация, която е възприела устойчиви практики.

Поглед отблизо върху ключови метрични показатели и несъответствия

Четирите метрични показатели са:

 • Влагане на средства за пътуване по устойчив начин
 • Колко е важно да се вземат решения за пътуване по устойчив начин
 • Заплащане повече за настаняване с устойчиви практики
 • Приоритет на устойчивостта пред разнообразието

Интересно несъответствие в резултатите е фактът, че няколко пазара, които показват склонност да похарчат същата или по-голяма сума за пътуване по по-устойчив начин тази година, всъщност са най-малко склонни да платят повече за по-устойчиво настаняване. Тези пазари включват Австралия, Япония, Корея, Нова Зеландия и Сингапур.

Това несъответствие отговаря на нашето по-широко изследване на устойчивостта, което показва, че пътуващите се борят с намирането на баланс между желанието за по-устойчиво пътуване и икономическите предизвикателства като повишаване на разходите за живот. Бизнесите в сектора, особено онези, които посрещат голям брой посетители от тези райони, може да сметнат, че тези резултати си струва да бъдат разгледани по-задълбочено.

Типове пътуващи и нагласи към устойчивостта

Нашето проучване разкри четири отделни типа пътуващи, базирани на различните им приоритети. Тази информация може да ви помогне да персонализирате инициативите за устойчивост според това към какви клиенти сте се насочили. Тази графика служи за компас за разбиране на четирите типа личности, както са описани по-долу.

Съзнателните пътешественици: Тези пътуващи са внимателни и целенасочени, искат да пазят околната среда и да подпомогнат местните общности. Те обаче могат да се почувстват несигурни и претоварени в непозната обстановка.

Отговорните изследователи: Природосъобразността е най-важен приоритет за този тип пътуващи, те уверено се ангажират с екологичния туризъм и местните общности. 

Пътуващите към дома прагматици: Удобството е ключово за този тип пътуващи. Те предпочитат пътувания, които са близо до дома, добре организирани и ефективни, за да им помогнат да се възползват максимално от времето си.

Търсещите комфорт: Удобството мотивира и тази група от пътуващи, но през обектива на лукса. Те търсят преживявания, които им носят повече удоволствие и лично внимание и избират комфорта пред устойчивостта. 

Travel Confidence Index 2023


Графиката съответства на общите ни констатации, показвайки, че интересът към устойчивост на различните пазари тясно кореспондира с тяхното доверие в пътуванията, с изключение на Сингапур. Въпреки че разполага с пътуващи със силно доверие в пътуванията, по-устойчивите възможности не са основен приоритет за тях.

Използването на типовете пътуващи за измерване на регионите може да бъде ценен ресурс за предприятията от туристическия сектор. Например, собственик на помещения за настаняване в Шри Ланка – държава, в която идват значителен брой туристи от настроената към природосъобразност и внимание към общността Индия – може да привлече посетители, като съчетае екологично осъзнат етичен подход с възможности за ангажиране с местната общност.

Общо желание за по-устойчиво пътуване

От нашите изследвания става ясно, че по-устойчивите възможности все още не са нещо, което не подлежи на договаряне или с висок приоритет за някои пътуващи, особено в Австралия, Нова Зеландия, Сингапур и Япония. Данните от пазари като Индия, Виетнам и Китай обаче са обещаващи и ясно показват на бизнеса ползите от развитието на по-устойчиви практики. Местата за настаняване имат възможност да покажат как мерките за устойчивост влияят положително върху местните общности и подобряват общото изживяване при пътуване. Пътуващите трябва да се чувстват уверени, че няма нужда да правят компромис с комфорта и удобствата си в услуга на планетата, и именно приемането на мерки за по-устойчиви практики може да помогне за това.

*Проучването е възложено от Booking.com и е проведено независимо от Milieu Insight сред пълнолетни туристи. Извадката включва 8800 участници от 11 пазара от Азиатско-тихоокеанския регион. Отговорилите са попълнили онлайн анкета между 29 март и 7 април 2023 г.

 

APAC
Открийте още информация

За да разберете по-добре как се възприема природосъобразността в Азиатско-тихоокеанския регион, както и какви са другите приоритети в пътуванията в региона, прочетете пълния ни доклад.

Прочетете доклада

Какво мислите за тази страница?

Най-важното
 • Интересът към пътувания по по-устойчив начин значително варира в Азиатско-тихоокеанския регион
 • Изглежда, че развиващите се страни и територии дават приоритет на устойчивостта в по-голяма степен от индустриализираните държави
 • Отговорилите от Индия показват в най-голяма степен осъзнаване на необходимостта от по-устойчиво пътуване, докато тези от Япония – в най-малка
 • Предоставящите места за настаняване имат възможност да поведат пазара към повече устойчиви практики