Trees

Прилагане на природосъобразни мерки за места за настаняване

 | Запазване
Booking.com развива стремежа си към предлагането на природосъобразни пътувания чрез глобални партньорства, инициативи в бранша и разработване на продукти. Беа де Андрес, мениджър „Устойчиво развитие“ – Основен бизнес, споделя как партньорите получават подкрепа в тези начинания

Въпреки че настоящите събития променят туристическата индустрия, от ключово значение е да следим дългосрочните перспективи. Пътуванията са от основно значение в изграждането на нашата личност и въпреки че може да отнеме известно време, докато се върнем към начина на живот преди COVID-19, кризата в крайна сметка ще приключи и хората ще пътуват отново – може би по един по-смислен от всякога начин. 

Пътуванията имат силната способност да разширяват хоризонтите ни, да култивират по-дълбоко разбиране и да отварят възможности за контакти, но също така оказват влияние върху дестинациите, до които пътуваме. Вярваме, че носим отговорност към нашата планета и че трябва да сме сигурни, че влиянието ни помага да защитим тези дестинации и да ги запазим за поколения напред. Казано по-просто, искаме да превърнем природосъобразното пътуване в избор, който всеки да може да направи.

Стремеж към природосъобразно пътуване

Подходът ни към устойчивостта е цялостен, тъй като признаваме колко важно е да се справим с екологичните, социалните и икономическите фактори в цялото изживяване, свързано с пътуванията. Чрез отговорното пътуване можем да запазим и да се радваме на околната среда и биологичното разнообразие; да укрепим местните общности — да гарантираме, че ползите от туризма са справедливо разпространени в общностите на нашите дестинации; да запазим културното наследство, като отпразнуваме различията между културите ни. Тези основни неща са широкообхватни, но могат да бъдат приложени на местно ниво за справяне с нишите и нюансите, които могат да повлияят на баланса на дадена дестинация.

Природосъобразните пътувания са на първо място в плановете ни от много години насам и се осъществяват чрез инициативи като програмата Booking Booster. През последните три години подкрепихме над 450 организации, които фокусират инициативите си върху природосъобразността чрез финансиране, менторство, чрез доброволческата програма Booking Cares, нашите стартъпи и организациите с нестопанска цел. Нашите мерки за хуманно отношение към животните и сътрудничеството с местните власти спомогнаха за прилагането на позитивни дейности. 

Но през това време научихме също, че значението на „природосъобразното пътуване” се различава сред различните хора и изобилието от определения и стандарти може да бъде объркващо както за бранша, така и за потребителите. Ето защо това е областта, в която се опитваме да помогнем през 2021 г. 

Един от начините, по които ръководим тези дейности, е чрез започване на нови партньорства в бранша и инициативи, като например Travalyst, която ние основахме заедно с Херцога на Съсекс и Trip.com, Skyscanner, TripAdvisor и Visa. Колективно нашата цел е да мобилизираме туристическата индустрия като катализатор за добро развитие, с цел да трансформираме бъдещето на пътуванията за всички. 

Sustainability
'След дълги месеци на проучвания и експерименти наскоро въведохме 32 нови практики за устойчиво развитие, които партньорите могат да добавят към страницата на мястото за настаняване.'

 

Природосъобразност в местата за настаняване

Данните ни показват, че нашите клиенти искат повече информация и възможност за природосъобразно настаняване. Всъщност 70% от пътуващите в световен мащаб биха избрали конкретно място за настаняване, ако знаят, че в него се прилагат природосъобразни практики. Така че през 2020 г. поехме ангажимент да подкрепим вас, нашите партньори, за да увеличим положителното въздействие от управлението на вашето място за настаняване – и по този начин да улесним нашите клиенти да правят природосъобразни избори. В допълнение към предоставянето на инструменти, които да ви помогнат да напреднете в стремежа си към природосъобразност, ние искаме да ви улесним да споделите с клиентите какви са мерките, които предприемате. 

След дълги месеци на проучвания и експерименти наскоро въведохме 32 нови практики за природосъобразност, които можете да добавите към страницата на мястото за настаняване. Тези практики са разделени на пет категории — отпадъци, енергия и парникови газове, вода, подкрепа на местните общности и опазване на природата. Те създават солидна основа, от която можете да започнете да се ангажирате с природосъобразни практики, като същевременно покажете на гостите настоящите си мерки. Можете да посочите кои практики прилагате и кои не в раздел „Удобства и услуги“в Екстранет. Липсата на практики няма да бъде показвана на гостите и това, че не разполагате с всички от тях няма да има отрицателно влияние върху вас. Тази информация обаче ще ни помогне да разберем по-добре какъв е прогресът на всички наши партньори в постигането на целта за природосъобразност. 

За екосертифицирани партньори, които вече са направили големи крачки, ние показваме информация за сертифициране за природосъобразност на места за настаняване, акредитирани или признати от Green Tourism, Екологичния етикет на ЕС и GSTC. По същия начин е възможно и веригите, които отговарят на условията да покажат своите програми за природосъобразност

Наред с тези инициативи наскоро стартирахме „Природосъобразност – наръчник за хотелиери“, нашият всеобхватен ресурс, който е създаден, за да ви води през инициативи, като например тези за намаляване на потреблението на вода или енергия. Наръчникът ще претърпява промени, докато се развиваме по пътя си към изграждането на природосъобразно пътуване. През цялото време ще продължим да си сътрудничим с експерти от бранша, специалисти по природосъобразност и с вас, нашите партньори, за да предоставим необходимата информация и възможности за развитие.

Независимо от това дали вашето място за настаняване е поставило най-добрите практики за природосъобразност в основите на управлението си още от първия ден или правите първите си стъпки към въвеждане на нови инициативи, съществува изобилие от идеи и инициативи, които ще помогнат да превърнем нашата визия за природосъобразно пътуване в реалност. Дори и най-малките стъпки могат да променят екологичното и социалното влияние на пътуванията. Това е реален момент за всички в индустрията да работят заедно за системната промяна, която ще спомогне за осигуряването на възможност за природосъобразно пътуване на всеки.

 

the grand12
Покажете вашите природосъобразни практики на гостите

Покажете мерките си за природосъобразност, като посочите кои практики прилагате в раздел „Удобства и услуги“ в Екстранет. 

Актуализиране на практики

Какво мислите за тази страница?

Най-важното
  • Нашето проучване показва, че 70% от пътуващите в световен мащаб биха избрали конкретно място за настаняване, ако знаят, че в него се прилагат природосъобразни практики.
  • Продължаваме да подкрепяме природосъобразното пътуване, като се впускаме в нови партньорства в бранша и инициативи като Travalyst
  • Наскоро въведохме 32 нови практики за природосъобразност, които партньорите могат да добавят към страницата на своето място за настаняване
  • Също така създадохме „Природосъобразност – наръчник за хотелиери“, нашият всеобхватен ресурс, създаден да помага на партньорите при осъществяването на инициативи за природосъобразност