RURAL

Как онлайн туристическите агенции допринасят за разширяването на туризма и стимулират икономическия растеж

 | Запазване
Ново глобално проучване показва как онлайн туристическите агенции (OTA) допринасят за устойчивото пътуване чрез разширяване на туризма в селските райони и стимулиране на местните икономики

Ние в Booking.com вярваме, че пътуването е нещо позитивно, поради което искахме да помогнем да се определи количествено въздействието на онлайн туристическите агенции върху световната туристическа индустрия.

В тази поредица от три статии ще разгледаме най-важните теми от нашето проучване с Oxford Economics: „Икономическото въздействие на онлайн туристическите агенции“, което обхваща Европа, Азиатско‑тихоокеанския регион, САЩ и Канада.   

Във втората статия ще разгледаме как онлайн туристическите агенции (OTA) допринасят за устойчивото пътуване чрез (1) разширяване на туризма в селските райони и (2) стимулиране на местните икономики.

Повече от рециклиране

Когато мислим за устойчиво пътуване, обикновено се сещаме за неща като повторно използване на кърпи и премахване употребата на пластмасови бутилки. Един от най-важните компоненти на устойчивото пътуване обаче включва подкрепата на местните общности, но за нея не се споменава често.  

Както разгледахме в първата част на тази поредица, онлайн туристическите агенции допринасят за увеличаването на броя на пътуванията, като, наред с други неща, предлагат на потребителите по-голям избор. Освен това, според проучването, ръстът на туристическата активност помага за създаването на работни места и увеличаването на БВП. Също така отбелязваме, че онлайн платформите за пътуване разпределят посетителите по-равномерно от пазара като цяло, като изравняват условията за всички места за настаняване, независимо дали се намират в туристически центрове или в по-малко известни дестинации.  

Извън утъпкания път

В Европа онлайн платформите помагаха на пътниците да открият селски дестинации още преди пандемията. През 2019 г. само малка част от продажбата на настаняване в Европа е била в селските райони (16%). И все пак, когато говорим за дела на общите продажби чрез онлайн платформи за пътуване, броят се увеличава повече от два пъти (38%). 

По-малко посещаваните дестинации са особено популярни в Обединеното кралство (41% от резервациите чрез OTA), Германия (39% от резервациите чрез OTA ) и Португалия (35% от резервациите чрез OTA ).

Въпреки че пандемията имаше отрицателно въздействие върху пътуванията като цяло, селският туризъм получи тласък, тъй като онлайн туристическите агенции помогнаха на потребителите да се свържат с по-малко населените дестинации. 

statistic


Например в Европа резервациите в селските райони през 2021 г. в Дания представляват 34% от общия брой резервации чрез онлайн туристически агенции, в сравнение със само 6% от всички резервации в останалата част от туристическия пазар. 

В Съединените щати дейността на онлайн туристическите агенции в селските райони нарасна по-бързо, отколкото в градските. През 2012 г. 9,7% от нощувките, резервирани чрез онлайн туристически агенции, са били в селските райони. До 2021 г. количеството им се е увеличило до 16%. Няколко щата отбелязаха големи скокове през този период, включително Минесота (10,9% през 2012 г. в сравнение с 24,2% през 2021 г.) и Невада (6,2% през 2012 г. в сравнение с 16,5% през 2021 г.).

Тъй като проблемът с масовия туризъм става все по-голям в някои дестинации, тези числа подчертават как изборът, предоставен от онлайн платформите, допринася за разширяването на туризма извън градските центрове и помага на потребителите да открият селските дестинации. В резултат на това тези дестинации получават икономически възможности, които не биха съществували без онлайн туристическите агенции. 

Това е особено важно и полезно за по-малките партньори за настаняване, включително пансиони със закуска и алтернативни места за настаняване, тъй като тези места най-често се намират в селските райони. 

Принос към икономиката

Увеличавайки общия обем на пътуванията, онлайн платформите допринасят също за растежа на работните места и икономиката.

В Европа онлайн туристическите агенции са отговорни за допълнителни 33,7 милиарда евро към БВП и 566 000 работни места през 2019 г. 

travel agency statistic


През същата година, благодарение на онлайн туристическите агенции, БВП в САЩ и Канада се е увеличил с 19,9 милиарда долара и са създадени 187 000 нови работни места.

А в Азиатско-тихоокеанския регион онлайн туристическите агенции са отговорни за растежа на икономиката с 15,5 милиарда долара и 975 000 работни места през 2019 г. 

Въпреки че растежът беше значително по-нисък по време на пандемията, онлайн платформите допринесоха за възстановяването на икономиките. Онлайн туристическите агенции продължиха да допринасят за растежа на БВП и работните места във всички региони през 2020 г. и 2021 г. Например в САЩ и Канада са създадени 99 000 работни места през 2020 г. и 113 000 през 2021 г., което е признак за икономическо възстановяване.

Изводи

Предлагайки по-голям избор от възможности за настаняване, онлайн платформите за резервации насърчават по-устойчиво пътуване. Онлайн туристическите агенции насочват туризма към селските дестинации и подкрепят общностите чрез икономически растеж и възможности за работа в различни сектори. Проучването показва, че онлайн платформите генерират голям брой нощувки, които иначе не биха били резервирани. Без онлайн туристическите агенции продадените нощувки ще бъдат по-малко на брой, което означава, че туризмът ще има по-малко влияние върху БВП и създаването на нови работни места. 

Очаквайте: В последната статия от нашата поредица от три части ще разгледаме как онлайн туристическите агенции помагат на партньорите за настаняване, особено независимите места, да достигнат до по-голяма глобална аудитория.
 

Analytics on a laptop
Научете повече

За подробен преглед на това как онлайн туристическите агенции насърчават пътуванията до селските райони и помагат за развитието на местните икономики, вижте пълния доклад.

 

Какво мислите за тази страница?

Най-важното
  • Като предлагат по-голям избор, OTA спомагат за разширяването на туризма към селските райони в световен мащаб
  • През 2019 г. само малка част от продажбата на настаняване в Европа е била в селските райони (16%). Когато говорим за дела на общите продажби чрез онлайн платформи, броят се увеличава повече от два пъти (38%). 
  • В САЩ активността на OTA в селските райони е нараснала от 9,7% през 2012 г. до 16% през 2021 г.
  • Онлайн туристическите агенции помагат за стимулиране на икономиките в регионите: През 2019 г. общият допълнителен принос към БВП е бил 33,7 милиарда евро в Европа, 19,9 милиарда долара в САЩ и Канада и 15,5 милиарда долара в Азиатско-тихоокеанския регион
  • OTA играят голяма роля в създаването на работни места, включително 975 000 работни места в Азиатско-тихоокеанския регион и 566 000 в Европа през 2019 г.