partner and account manager

Как онлайн туристическите агенции разширяват глобалния обхват и подкрепят независими места за настаняване

 | Запазване
Ново глобално проучване разкрива как онлайн туристическите агенции помагат на партньорите за настаняване, особено на малките независими места, да достигнат до по-голяма глобална аудитория

Ние в Booking.com вярваме, че пътуването е нещо позитивно, поради което искахме да помогнем да се определи количествено въздействието на онлайн туристическите агенции върху световната туристическа индустрия.

В тази поредица от три статии ще разгледаме най-важните теми от нашето проучване с Oxford Economics: „Икономическото въздействие на онлайн туристическите агенции“, което обхваща Европа, Азиатско‑тихоокеанския регион, САЩ и Канада.   

В тази последна статия ще разгледаме как онлайн туристическите агенции (1) помагат на партньорите да достигнат до по-голяма глобална аудитория и (2) помагат на малки независими места за настаняване да се конкурират с големите марки.

Достигане до глобална аудитория

В миналото телевизията, рекламите в списанията, туристическите агенции и препоръките от уста на уста бяха сред малкото опции за връзка с пътуващите. Но с появата на онлайн туристическите агенции партньорите за настаняване вече имат милиони потенциални клиенти в обсега си. 

quote


Онлайн туристическите агенции помагат на партньорите с места за настаняване да привличат клиенти отдалеч, които трудно биха достигнали по друг начин. Техните услуги улесняват споделянето на наличност и приемането на различни платежни методи, например, което е от полза както за местата за настаняване, така и за пътуващите. Освен това онлайн платформите могат да достигнат глобална аудитория на различни езици чрез реклами, маркетингови инструменти за ефективност, спонсорство и др.

„Ако Booking.com изчезне утре, това ще има огромно въздействие“, казва Лиза Фрейзър, собственик на селска къща Frasers в Обединеното кралство. „Малък бизнес като моя не може да си позволи подобно ниво на маркетинг. Би било много трудно да заменим видимостта, която предлага, а тази видимост води до резервации.“

Според проучването международните пътници представляват значително по-голям дял от резервациите в онлайн туристическите агенции, отколкото останалата част от туристическия пазар. В Европа по-голямата част от допълнителните нощувки са генерирани в резултат на международни пътувания. През 2019 г. 111,2 от 134,1 милиона допълнителни нощувки, дължащи се на онлайн платформи, са били за международни пътници. Международните пътуващи представляват 60% от резервациите в Азиатско-тихоокеанския регион за същата година. В САЩ местните пътуващи отдавна са много повече от международните такива (5 към 1). И все пак макар че само 15% от нощувките бяха резервирани от международни пътуващи през 2019 г., тази цифра е 3 пъти по-висока за онлайн туристическите агенции.

Пандемията и свързаните с нея ограничения за пътуване затрудниха пътуването в чужбина и в някои случаи то стана почти невъзможно. Въпреки това по-голямата част от резервациите чрез онлайн туристическите агенции за 2020 и 2021 г. в Европа и в Азиатско-тихоокеанския регион се дължат на чуждестранни пътуващи. 

Големи възможности за малките места за настаняване

Проучването показва, че малките независими хотели извличат най-голяма полза от онлайн туристическите агенции. Онлайн платформите дават възможност на по-малките места за настаняване да се рекламират на пътници по цял свят и да се конкурират успешно с по-големи играчи със световна репутация. По този начин платформите за онлайн резервации поддържат уникална екосистема от независими места за настаняване.

В Европа и Азиатско-тихоокеанския регион допълнителните резервации, които се генерират благодарение на онлайн платформите, са получени основно от независими места за настаняване. Ако погледнем цялостния пазар в Европа, продажбите са почти поравно разпределени между маркови вериги и независими хотели. Но когато разгледаме онлайн туристическите агенции, съотношението е 2 към 1 в полза на независимите хотели. В Азиатско-тихоокеанския регион ситуацията е подобна: на пазара като цяло големите вериги получават повече резервации, но в онлайн платформите статистиката е в полза на независимите хотели.

independent hotels stats


В САЩ делът на резервациите, получени от независими места за настаняване чрез онлайн платформи, е значително по-висок от средния за пазара. Хотелските вериги са доминиращи на пазара, където независимите места за настаняване получават по-малко от 1/3 от общите продажби. Тъй като платформите генерират допълнителни резервации, те обикновено отиват при независимите хотели.

Ползата за алтернативни места за настаняване – като вили, домове и ваканционни жилища – не е съвсем същата. В Европа делът на продажбите е почти равномерно разпределен между хотели и алтернативни места за настаняване. 

Гостите обикновено се насочват към алтернативни места за настаняване, когато резервират чрез онлайн туристически агенции. През 2019 г. делът на продажбите в Азиатско-тихоокеанския регион беше почти поравно разпределен между хотели и алтернативни места за настаняване както за цялостния пазар, така и за онлайн туристическите агенции. Но за периода 2020 – 2021 г. 55 – 58% от резервациите чрез онлайн туристически агенции са били за хотели, в сравнение с 43% за пазара като цяло. В САЩ алтернативните места за настаняване представляват приблизително една четвърт от продажбите чрез онлайн платформи. Всъщност делът на общите продажби, които са отишли за алтернативно настаняване, се е свил през последните години до 24% през 2021 г., в сравнение с 28% през 2019 г. 

Изводи

Използвайки най-новата технология, онлайн туристическите агенции разширяват пазара, създават незабавна глобална видимост за регистрираните места за настаняване (особено важно за независимите такива), насърчават доверието на потребителите и в крайна сметка допринасят за успеха на своите партньори за настаняване.

Пропуснахте предишна статия от тази серия? Разгледайте другите ни статии: Как увереността на клиентите и конкурентните цени водят до увеличение на резервациите и Как онлайн туристическите агенции допринасят за разширяването на туризма и стимулират икономическия растеж.
 

Analytics on a laptop
Научете повече

За да видите повече информация относно това как онлайн туристическите агенции разширяват глобалния обхват и подпомагат малки независими места за настаняване, вижте пълните отчети.

 

Какво мислите за тази страница?

Най-важното
  • Международните пътници представляват значително по-голям дял от резервациите в онлайн туристическите агенции, отколкото останалата част от туристическия пазар.
  • През 2019 г. 83% от 134,1 милиона допълнителни нощувки в Европа, дължащи се на онлайн туристически агенции, са били за международни пътуващи
  • Малките независими хотели извличат най-големи ползи от технологията и маркетинга, предлагани от онлайн туристическите агенции
  • В Европа и Азиатско-тихоокеанския регион допълнителните резервации, които се генерират благодарение на онлайн туристическите платформи, са получени основно от независими места за настаняване