Couple in hotel lobby

Как хотелиерският сектор в Европа подхожда към природосъобразното развитие

 | Запазване
Ново проучване, проведено от Booking.com и Statista, разкрива как хотелиерският бранш в Европа се справя с ангажимента към устойчивото развитие и декарбонизацията. Хотелите на континента могат да се възползват от посрещането на енергийните нужди извън мрежата и привличането на гости, които избират да пътуват природосъобразно

Като част от Европейския барометър за настаняване за лято 2023 г.* през пролетта на 2023 г. бяха анкетирани 1040 места за настаняване в 10 региона на Европа. Ето какво научихме за успехите на бранша в областта на устойчивото развитие и предизвикателствата по пътя.

Готовността на Европа да следва принципите на устойчивото развитие

Пътят на създаването на по‑устойчив хотелски бизнес модел е дълъг. В момента 42% от хотелиерите в Европа се чувстват много подготвени за предизвикателствата, свързани с устойчивостта и декарбонизацията, което е с 3% повече в сравнение с 2022 г. От друга страна, само 15% от хотелиерите се чувстват неподготвени – това представлява спад от 3% спрямо 2022 г., когато този дял е бил 18%. Въпреки че напредъкът е обнадеждаващ, анкетираните се съгласиха, че все още има мерки, които трябва да бъдат предприети.

Италия оглавява класацията за готовност, като 58% от хотелиерите оценяват готовността си да приемат подходи за устойчивост и мерки за декарбонизация като добра или много добра. Следват Испания с 46% и скандинавските страни с 45%. Италия и скандинавските страни поддържат добра позиция в другия край на скалата, като съответно само 5% и 6% от анкетираните оценяват готовността си като лоша или много лоша. Сред всички анкетирани хотелиерите от Гърция са най‑малко уверени в готовността си, докато Франция има най‑висок дял хотелиери, които се смятат за неподготвени. Германия беше единствената страна, в която анкетираните оцениха готовността си тази година по‑ниско, отколкото през 2022 г. Във всички останали региони ситуацията се е подобрила.

Preparedness for sustainability and decarbonisation

Предизвикателство е да се определят точните причини за подобни различия между страните. В случая с Гърция обаче нашето проучване установи, че гръцките предприемачи са по‑загрижени за ограничения достъп до капитал, отколкото техните колеги в други части на Европа. В хотелиерския сектор повечето инвестиции в устойчивост се изплащат с времето, но достъпността и наличието на възможности за финансиране все още са важни. Важно е да разсеем мита, че прилагането на подходи за устойчивост е скъпо, особено защото дори малки промени, взети заедно, могат да доведат до голяма разлика много бързо.

Инвестиции за устойчивост и декарбонизация

Сред анкетираните хотелиери 52% планират да запазят нивото на инвестиции в практики за устойчивост на това от 2022 г., но по‑малка част от тях (13%) планират да харчат по‑малко. От друга страна, 32% от анкетираните са готови да инвестират повече в устойчиви дейности през следващите шест месеца.

Балонната диаграма по‑долу показва как доставчиците на настаняване възнамеряват да разпределят инвестициите си в декарбонизация и по‑устойчиви практики.

Majority of European hoteliers convey plans to invest in energy efficiency


Според доклада по‑голямата част от местата за настаняване в Европа посочват енергийните разходи като най‑голямото си предизвикателство с голям марж, като 86% от анкетираните го определят като ключов проблем, в сравнение с 80% през 2022 г. Следователно не е изненадващо, че енергийната ефективност е основен приоритет в инвестиционните цели за устойчиво развитие (близо 60%).

Анкетираните посочиха намаляването на отпадъците и опазването на водата като други големи области на инвестиции. Това разпределение на ресурсите показва, че компаниите са готови да направят промени, за да спестят пари в дългосрочен план.

Фактори, мотивиращи приемането на подходи за устойчиво развитие

Анкетираните хотелиери посочиха инвестирането в енергийната ефективност като основен приоритет за постигането на по‑голяма устойчивост. На фона на високите сметки за комунални услуги хотелиерите искат да защитят бизнеса си от променящите се цени. Това може да бъде стимул за преминаване към алтернативни източници на енергия и подобряване на ефективността.

Тъй като 46% от собствениците на места за настаняване очакват рекордни печалби през 2023 г., те са силно мотивирани да привлекат нови гости и клиенти, които вече са отсядали при тях. Нашият Доклад за устойчиво пътуване за 2023 г. показва, че повечето пътници (76%) искат да пътуват по‑устойчиво тази година, а значителна част (46%) дори са готови да платят повече за тази възможност. Местата за настаняване могат значително да се възползват от привличането на тази нарастваща категория пътници. 

Възможности за устойчиво развитие в Европа

В нашето проучване помолихме собственици на места за настаняване в Европа да идентифицират своите основни възможности през 2023 г. Трябва да се отбележи, че за 55% от анкетираните „опознаването на местната култура“ е важна възможност за повишаване на осведомеността на по‑широка аудитория относно необходимостта от предприемане на действия за осигуряване на устойчиво развитие. „Повишен интерес към продукти и услуги, предлагани в съответствие с принципите на устойчивото развитие“, отбелязват 53% от анкетираните. Възможността за привличане на пътници от поколението Z също се счита за важна от 53% от местата за настаняване. Тъй като тази възрастова група е най‑загрижена за изменението на климата и намаляването на въглеродния си отпечатък, прилагането на инициативи за устойчивост е чудесен начин местата за настаняване да отговорят на нуждите и предпочитанията на по‑младите гости. 

Emerging opportunities ranked by European hoteliers


Данните от нашия доклад показват, че туристическият пазар в Европа продължава да расте след пандемията, като много места за настаняване очакват рекордна година. В резултат на това би било полезно правителствата да обмислят как да подкрепят доставчиците на настаняване в желанието им да направят повече за устойчивостта и декарбонизацията. Според резултатите от проучването 42% от анкетираните смятат, че данъчните облекчения и компенсации биха могли да ускорят прилагането на подходи за устойчиво развитие, а 36% от анкетираните призовават за по‑лесен достъп до капитал и финансиране.

Въпреки че положителните тенденции се разпространиха из целия континент, Италия остава единствената страна в европейския регион, в която мнозинството от собствениците на места за настаняване смятат, че са достатъчно подготвени да се справят с предизвикателствата, свързани с устойчивостта и декарбонизацията. Днес, когато търсенето на устойчив туризъм расте, пазарът се възстановява от края на пандемията от Covid‑19, а сметките за енергия „изяждат“ част от печалбата, настъпва идеалният момент представителите на хотелиерската индустрия да преразгледат отношението си към устойчивото развитие и да идентифицират области, в които да направят допълнителни инвестиции и да въведат нови практики.


*Това проучване е проведено от компанията Statista между 28 март и 15 май 2023 г. чрез телефонни разговори. Общо 1040 директори и мениджъри от сектора за туристическо настаняване в Европа са участвали в анкетата.
 

Woman paying at hotel reception
Научете повече

Нашият изчерпателен доклад разкрива въздействието на скока в търсенето на хотели в Европа след пандемията, разглежда ролята на правителствата и подчертава разликите между големите вериги и независимите места за настаняване. 

Изтеглете целия доклад

Какво мислите за тази страница?

Най-важното
  • Все по-голям брой хотелиери в Европа се чувстват готови да се изправят пред предизвикателствата на устойчивото развитие и декарбонизацията, но е необходима допълнителна работа в тази посока
  • Местата за настаняване в Италия, Испания и скандинавските страни са уверени, че са готови за промяна, докато анкетираните в Гърция и Франция са по‑малко уверени, а тези в Германия смятат, че напредъкът е спрял
  • През 2023 г. 32% от хотелиерите планират да увеличат инвестициите в устойчиво развитие, давайки приоритет на енергийната ефективност, намаляването на отпадъците и опазването на водата
  • Високите енергийни разходи са силен мотивиращ фактор при инвестиционните решения. Нарастващият брой пътници, които се интересуват от устойчиво развитие, също е добър стимул
  • Хотелиерите виждат възможности в запознаването на гостите с местната култура, създаването на по‑устойчиви предложения и привличането на пътници от поколение Z