Girl riding bike

Нови данни относно търсенето разкриват, че клиентите са в настроение за лятна почивка

 | Запазване
Тъй като поведението на пътуващите продължава да се променя и се появяват нови тенденции за пътуване, ние предоставяме на партньорите навременна информация за търсенето на клиентите, за да им помогнем да привлекат търсенето за лятото (а и след това)

Докато светът продължава да се връща към нормалния живот, виждаме, че моделите на търсене не са същите като преди пандемията. Продължителността на престоя, резервационният прозорец... По много бърз начин много аспекти, свързани с пътуванията, са се променили. И ще продължат да се променят. 

Успокояващо е, че виждаме, че повече от една трета от търсенията вече са за летните месеци – юни, юли, август и септември – и процентите са сходни на онези, които видяхме по това време през 2019 г. Знаем, че този сезон е от решаващо значение. Следователно тези положителни данни ни карат да мислим, че хората са готови да пътуват през следващите месеци и че това ще бъде лято, пълно с пътувания. 

Имайки предвид това поведение от страна на клиентите, е много важно да се уверите, че вашата наличносте конфигурирана, така че да привлече максималния брой възможни резервации. Колкото повече наличност предлагате, толкова по-голям е шансът ви да бъдете видени от клиентите, така че е важно да сте подготвени и всичките ви стаи и/или помещения да бъдат настроени и налични във вашия календар.

Въпреки че перспективата за лятото е положителна, не можем да пренебрегнем факта, че туризмът остава нестабилен. За да ви помогнем да следите промените в поведението на резервиращите, в Екстранет и нашето приложение Pulse продължаваме да предоставяме навременна информация, базирана на данните за търсенето на клиентите. Благодарение на тези данни за търсене можете да разкриете полезна информация за вашия пазар през последните 14 дни и да я използвате, за да оптимизирате вашата наличност, промоции и политики.

Предоставяме тези данни на по-голямата част от нашите партньори, но те не са достъпни за всички. По-конкретно, може да нямате достъп до данните, ако се намирате в район без достатъчно места за настаняване или скорошни търсения, които да дадат точна информация. 

„Предвид настоящите обстоятелства знаем, че нашите партньори са изправени пред много предизвикателства и правим всичко възможно, за да им помагаме“, казва Випул Агарвал, старши продуктов мениджър в Booking.com. „Разполагаме с много данни за търсенето на клиентите. При тези необичайни обстоятелства партньорите невинаги са наясно с това как се променят моделите на търсене и тенденциите в пътуванията. Като предоставяме тази допълнителна информация, искаме да помогнем на нашите партньори да разберат поведението на клиентите в това несигурно време.“

Тези данни позволяват на партньорите да привлекат голям брой потенциални гости, като предоставят информация за търсенето в различни категории, включително периода между търсенето и резервирането, както и процента на търсенията на местно ниво спрямо търсенията на международно ниво. 

„Идеята е, че тази информация ще помогне на партньорите да разберат как пътуващите търсят по време на периода на възстановяване, така че да превръщат тези търсения в резервации“, казва Агарвал. „След това партньорите могат да оптимизират своите промоции и политики в зависимост от вида търсене, което виждат. Например, ако видят най-голямо търсене от страна на резервиращите в последната минута, може да решат да приложат Оферти в последната минута.“

За достъп до тези данни посетете раздела за представяне в Екстранет или полето за активност в приложението Pulse.

 

Summer 2021 Teaser Image
Научете повече за тенденциите за лятото

Проучихме тенденциите за лятото, които наблюдаваме, и въз основа на тях подготвихме ключови съвети. Научете повече в нашето ръководство за лятото на 2021 г.

Натам

Какво мислите за тази страница?

Най-важното
  • Повече от една трета от търсенията на нашата платформа вече са за летните месеци – процентите са сходни на онези, които видяхме по това време през 2019 г.
  • Оптимизирането на вашата наличност – както по отношение на дати, така и на стаи – може да ви помогне да привлечете това търсене
  • За да ви помогнем да следите промените в поведението на резервиращите, в Екстранет и нашето приложение Pulse продължаваме да предоставяме навременна информация за търсенето