Man on laptop

Нов доклад за стойността, която онлайн платформите за пътуване носят на независимите европейски хотели

 | Запазване
Маркетингови предимства, допълнителни продажби и услуги с добавена стойност: анализираме нов доклад за стойността, която онлайн платформите за пътуване, като Booking.com, носят на доставчиците на настаняване
Eric Suesz

Click. Писател за списание

Ново проучване, публикувано от EY Parthenon в сътрудничество с Booking.com, „Онлайн туристически агенции: Помагане на малките и независими места за настаняване в Европа да успеят на световния пазар”, анализира уникалната ситуация на европейския пазар на пътувания, който е доминиран от по-малки доставчици на настаняване. Докладът анализира данни от директни интервюта и отговори от анкети от 600 малки до средни независими европейски доставчици на настаняване, предлагащи между 2 и 250 стаи, с цел измерване на стойността, която платформи като Booking.com предлагат. 

Докладът определя онлайн платформите за пътуване като един от най-рентабилните канали за маркетинг и дистрибуция, които позволяват на местата за настаняване да имат достъп до маркетинг и дистрибуция в световен мащаб и да се конкурират с веригите за международни туристи. Анализирахме този доклад и извлякохме най-интересните данни. 

Европейски малки и средни предприятия – малки, но силни

Според Световната организация по туризъм към ООН (UNWTO), Европа е водещата туристическа дестинация в света, като приема около 50% от всички пристигащи. Но този пазар функционира по различен начин от пазарите в други региони. В повечето дестинации по света, пазарът е доминиран от хотелски вериги, но в Европа около 87% от всички хотели (представляващи 63% от общата заетост на стаите) са малки или средни предприятия, които се управляват независимо и са независима собственост. 

Въпреки факта, че от 2009 г. дялът на тези места за настаняване е спаднал с около 10% в сравнение с веригите, тези малки доставчици все още имат значително предимство в района. Като се има предвид факта, че 80% от гостите, които използват онлайн платформа за пътуване, идват извън редовния пазар за определеното място за настаняване (както се установява в доклада), става ясно защо тези доставчици разчитат толкова много на платформи като Booking.com, които помагат за привличането на гости от цял свят и за запълване на календарите им. 

Маркетинговото предимство на онлайн платформата за пътуване

Докладът заключава, че възможностите за маркетинг на онлайн платформата за пътуване са основно предимство за независимите хотели: „OTA осигуряват изключително гъвкав и безрисков маркетингов канал, тъй като местата за настаняване нямат никакви задължения по отношение на капацитета или цените, предлагани чрез платформата и им се начислява комисионна само в случай на успешна резервация.“ 

Когато доставчиците на настаняване бяха попитани директно за ползата от използването на платформи като Booking.com, 95% от тях казаха, че маркетинговите канали са основната причина за тяхното използване. Освен това четирима от петима (81%) се съгласиха с твърдението, че ще трябва да инвестират значително в маркетинговите си усилия, за да работят без онлайн платформи за пътуване. 

Значението на увеличаването на продажбите

Изследването внимателно анализира статистиката около увеличаването на продажбите, тъй като много висок процент от анкетираните, 91%, вярват, че регистрацията в платформа като Booking.com води до допълнителни резервации. Този висок процент на отговор предполага, че увеличаването на продажбите е може би най-ценното предимство за европейските доставчици на настаняване. 

Hotel check in

 

Това убеждение може да е свързано с техния действителен опит, когато става въпрос за генериране на допълнителни доходи. Например, докладът посочва, че увеличението на допълнителните продажби от резервации чрез онлайн платформи за пътуване е действително по-голямо при по-малките доставчици на настаняване: „Увеличаването на броя на резервациите от онлайн туристически агенции в малките места за настаняване е по-голямо от увеличаването при големите места за настаняване или веригите. Нашите проучвания показват, че тази цифра варира от 20% до 30% и се подкрепя от различни доставчици на настаняване.“

Значението на добавената стойност

Онлайн платформите за пътуване също предоставят на собствениците на места за настаняване инфраструктура за управление на резервации, обработка на плащания и предлагане на обслужване на клиенти. В доклада се изброени настроения и мнения около тези услуги с добавена стойност, като 78% от доставчиците се съгласяват, че денонощното обслужване на клиенти, налично на различни езици, което онлайн платформите за пътуване предоставят, е от полза за гостите. 

Що се отнася до обработването на плащания, три четвърти от анкетираните (76%) вярват, че опциите за предплащане и предварително оторизиране на онлайн платформата за пътуване им помагат да намалят анулиранията и неявяванията. В крайна сметка повечето участници стигнаха до заключението, че тези услуги с добавена стойност действително предоставят стойност, като три на всеки пет (62%) казват, че платформи като Booking.com им помагат да намалят оперативните си разходи. 

Повечето доставчици също виждат очевидна полза в онлайн платформите за пътуване при търсенето на информация относно пазарната динамика и поведението на потребителите, като 83% се съгласяват, че онлайн платформите за пътуване им позволяват да проследяват и подобряват представянето си чрез наличието на подробна информация и анализи. Този вид информация често се предоставя чрез табла, които проследяват търсенето или сезонни наръчници със съвети относно тенденциите сред клиентите. 

Докладът посочва по-конкретно ценообразуването като област, в която по-малките доставчици на настаняване придобиват стойност на платформи като Booking.com, благодарение на съвети, подкрепени с данни, предназначени да им помогнат да подобрят печалбите си. Както се посочва в доклада: „По-малките помещения за настаняване обикновено имат по-малко разнообразен и диференциран подход към ценообразуването. Липсват им възможности и ресурси, за да обръщат постоянно и активно внимание на тази услуга." 

Присъдата

Взети заедно, положителните резултати от този доклад предполагат по-добро разбиране на значението на сътрудничеството между доставчиците на настаняване и онлайн платформите за пътуване, като 85% от анкетираните смятат, че онлайн платформите за пътуване са рентабилен начин за увеличаване на обхвата на техните места за настаняване и привличане на различни сегменти от международни туристи.

За да научите още повече за това как малките и средните доставчици на настаняване успешно използват OTA, за да се конкурират със световните вериги, изтеглете пълния доклад от EY Parthenon.

Изтеглете доклада

Какво мислите за тази страница?

Най-важното
  • Хотелските вериги заемат водеща роля в повечето региони, но не и в Европа, като 87% от хотелите са малки или средни предприятия, които се управляват независимо и са независима собственост
  • Проучване на EY Parthenon установи, че по-малките европейски доставчици получават 20%–30% повече допълнителни резервации от регистрацията си в онлайн платформи за пътуване, в сравнение с по-големите вериги
  • 85% от анкетираните смятат, че онлайн платформите са рентабилен начин за увеличаване на техния обхват и за привличане на международни туристи 
  • 83% от анкетираните са съгласни, че онлайн платформите за пътуване им позволяват да проследяват и подобряват представянето си чрез наличието на подробна информация и анализи.