Тенденции и съвети

Пътят към пълното отваряне на Азиатско-тихоокеанския регион остава несигурен, но ускореното разпространение на ваксини е обещаващ фактор за дългосрочното възстановяване на региона
Click. Magazine отбелязва своята четвърта годишнина, като поглежда назад към най-популярните ни статии от 2021 г., съсредоточени върху преодоляването на кризите и възстановяването.
Нов доклад подчертава мерките, които партньорите могат да предприемат, за да помогнат на туристическия сектор да стане въглеродно неутрален до 2050 г. Три области – от намаляване на енергията до обучения – помагат на местата за настаняване да преодолеят предизвикателствата, произтичащи от декарбонизацията