Мога ли да отговоря на отзив от гости?

Имате възможност да отговорите на всички отзиви, които съдържат одобрени коментари *. Всеки отговор, който направите, се показва на вашата страница, точно под отзива.

Отговарянето на отзивите ви дава възможност да общувате с гостите по позитивен начин и да привлечете нови клиенти. Тази функция помага да се осигури баланс, като ви дава възможност да изразите своята гледна точка. Това е от полза не само за вас, но и за всички посетители на нашия уебсайт.

В случай на отрицателен отзив е най-добре да го видите като възможност да го превърнете в нещо положително. Начинът, по който отговаряте на отрицателен отзив, говори повече за вашето място за настаняване, отколкото самият отрицателен отзив. Търсете потенциални възможности за подобряване на изживяването на бъдещите гости във вашето място за настаняване.

Как мога да отговоря на отзив от гости?

Можете да добавите отговор към отзив на гост, като следвате тези стъпки:

 1. Влезте в меню „Отзиви от гости“ в Екстранет.
 1. Кликнете върху „Отговор“ и върху „Изпращане“, когато приключите.

Полезна информация:

 • Можете да отговорите само на отзив с коментар.
 • Трябва да отговорите на езика, на който е написан отзивът, или на английски. Отговори на различен език няма да бъдат публикувани онлайн или преведени.
 • След като изпратите отговор, нашият екип ще провери дали той отговаря на нашите указания, преди да бъде публикуван онлайн.

Мога ли да редактирам или да премахна отговора си на отзив от гости?

Можете да редактирате или изтриете отговора си на отзив от гости чрез Екстранет.

 1. Влезте в меню „Отзиви от гости“ в Екстранет.
 2. Кликнете върху „Преглед на отговора“, след което върху „Редактиране“ или „Премахване“ и потвърдете стъпките.

Ето няколко полезни съвета за отговаряне на отзиви:

 • Подхождайте лично: Не пишете само „Благодаря“ в отговор на положителен отзив. Отделете време, за да измислите персонализирано съобщение. Това показва, че ви е грижа за всеки един от вашите гости.
 • По-малко значи повече: Направете отговорите си кратки и по същество.
 • Оригиналността е привлекателна: Уверете се, че всеки отговор е уникален и специален. Искреният отговор е от ключово значение за максималната удовлетвореност на клиента.
 • Превърнете отрицателното в положително: Бъдете искрени и търсете потенциални възможности за подобряване на изживяването във вашето място за настаняване за бъдещите си гости.
 • Проверявайте по два пъти написаното: Отделете малко повече време, за да се уверите, че сте написали това, което сте възнамерявали. Можем да премахнем отговор, ако това е необходимо, но винаги е по-добре да се напише правилно от първия път.

*Забележка: Може да сте забелязали, че бутонът за отговор липсва за някои отзиви с коментар. Това е така, защото тези коментари са били премахнати, тъй като нарушават политиките ни за показване. Тези коментари се виждат в Екстранет, но не се публикуват на страницата на вашето място за настаняване.