Прочетете това, преди да отговорите на отрицателен отзив

Партньорите ни споделят най-добрите си практики що се отнася до справянето с отрицателни отзиви.

Replying_to_a_negative_review_V2.png

Отговаряйте на отзивите си