Вашето ръководство за по-природосъобразно хотелиерство

Ние в Booking.com се ангажираме да направим възможностите за по-устойчиви пътувания по-лесни за всички. И не можем да постигнем това без нашите партньори. Това ръководство за природосъобразност е първата стъпка от нашите съвместни усилия за промяна на туристическата индустрия. 

header_sustain_handbook.jpeg

Заедно към по‑устойчиви пътувания

Пътуванията правят с нас страхотни неща. Помагат ни да опознаем света, доставят ни нови преживявания и ни свързват с други култури. Създават спомени. Събират ни отново с приятелите ни, създават нови контакти и ни научават на нещо за нас самите.

Но това може да има и последствия. От замърсяване и унищожаване на естествените местообитания до пренаселеност и напрежение върху местната инфраструктура. Знаем, че както професионалистите в хотелиерството, така и туристите и местните жители вече усещат въздействието.

Ние в Booking.com се ангажираме да улесним резервирането на по-устойчиви пътувания от пътуващите. И не можем да постигнем това без вас – нашите партньори. 

Търсенето на места за настаняване, които се стремят към намаляване на отрицателното си въздействие, нараства с всяка година. Нашият Доклад за устойчиво пътуване установи, че през 2023 г.:

  • 76% от пътуващите в световен мащаб са изразили желание да пътуват по-устойчиво през следващите 12 месеца;
  • 65% от пътуващите в световен мащаб биха се почувствали по-добре да отседнат в определено място за настаняване, ако знаеха, че то има етикет или сертификат за устойчивост; 
  • 59% от пътуващите в световен мащаб искат да филтрират опциите си по места със сертификат за устойчивост при следваща резервация.

Но трябва да се направи повече, за да може устойчивото пътуване да бъде по-лесно достъпно, а сертифицираните от трета страна места за настаняване – по-лесни за намиране. Въпреки добрите намерения 44% от пътуващите в световен мащаб все още не знаят къде да намерят по-устойчиви опции, а 51% смятат, че няма достатъчно налични опции. 

Действията към по-устойчиво развитие не са само в отговор на предпочитанията на пътуващите. Има силни бизнес аргументи за правене на бизнес по устойчив начин. Предоставяме по-подробна информация за това във всеки раздел на този наръчник. Искаме да работим с вас, за да ви помогнем да растете и да създавате изживявания при пътуване, които предпазват по-добре вашите дестинации и бизнеса ви за в бъдеще. 

Как да използвате този наръчник

Мислете за този наръчник като за вашето ръководство за прилагане на практики в мястото за настаняване, които ще помогнат да намалите отрицателното си въздействие върху околната среда и общността около вас. Наръчникът е написан в сътрудничество с експерти по устойчивост като Глобалния съвет за устойчив туризъм (GSTC), за да включва най-новите данни за устойчивост и наука, както и практически стъпки, които места за настаняване като вашето могат да предприемат, за да направят повече положителни промени за своя бизнес, околна среда и бранша като цяло.

Всеки раздел от наръчника се фокусира върху конкретна тема, с конкретни действия, които можете да приложите в мястото си за настаняване – без значение от неговия размер, тип или местоположение. Също така въведохме съответните удобства в Екстранет, които можете да добавите към страницата на мястото ви за настаняване. По този начин ви помагаме да информирате пътуващите какви са усилията ви в нашата платформа.

Освен това действията, описани в този наръчник, могат да ви насочват в стремежа ви да получите сертификат от трета страна, което според нас представлява най-високият стандарт по отношение на признаването на усилията на дадено място за настаняване за по-устойчиво функциониране.

Актуализирайте настройките си в Екстранет

Можете да информирате пътуващите за усилията си по отношение на устойчивостта чрез нашата платформа. Актуализирайте практиките си, за да покажете мерките, които сте приложили в мястото си за настаняване. 

Актуализирайте практиките си

Header_environment.jpeg

Как да разберете какво е въздействието на вашето място за настаняване върху околната среда

В усилията за устойчиво развитие стандартите ви са вашият компас. Едва след като измерите ефективността си, например във въглеродните емисии или потреблението на вода, можете да започнете да си поставяте цели и да планирате как да ги постигнете.

Покажете ми как

Намаляване на употребата на пластмаса

Сега е по-лесно и по-важно от всякога да управлявате мястото си за настаняване без употреба на пластмаса. Пластмасата отнема години да се разгради, вреди на дивата природа и на околната среда. Това ръководство ще ви покаже как да защитите и двете, като намалите употребата на пластмаса.

Как мога да започна?

header_plastic.jpeg
header_water.jpeg

Намаляване на консумацията на вода

Чистата вода става все по-оскъдна. Ето защо днес трябва да започнем да намаляваме консумацията на вода и това ще изисква нещо повече от просто да помолим гостите да използват хавлиите си повторно. Но екологичните и финансовите плюсове си заслужават инвестицията.

Искам да науча повече 

Получаване на сертификат

Сертификатът представя на света вашата ангажираност към прилагането на устойчиви практики. Той е отражение на вашата отдаденост и доказателство за професионализъм, на който гостите ви могат да се доверят.

Научете повече

Meeting
Apple farm

Намаляване на хранителните отпадъци

Около една трета от храната, произведена за консумация от хората, се губи или изхвърля. Като се има предвид, че храната може да представлява значителни разходи, намаляването на отпадъците има огромен потенциал за спестяване и положително въздействие върху вашия отпечатък върху околната среда.

Научете как

Намаляване на потреблението на енергия и използване на възобновяема такава

Ускореното затопляне на планетата – и произтичащото от това въздействие върху екосистемите и икономиките – превръща енергийните източници и ефективност в основни приоритети за природосъобразност. Но намаляването на потреблението на енергия и превключването на останалите нужди от енергия към възобновяеми източници не е от полза само за планетата. Това също може да намали оперативните ви разходи.

Разберете как да започнете

A couple riding bikes
Local community

Ангажиране на вашата местна общност

Социално-икономическият контекст на вашия бизнес оказва голямо влияние върху неговия успех. Ето защо ангажирането с членове от местната ви общност е важна част от всяка стратегия за устойчиво развитие, независимо от вида на мястото за настаняване, което управлявате.

Как мога да започна?

Как да намерите баланс между устойчиво развитие и безопасност

От една страна, трябва да отговорите на нуждите на пътуващите от засилени мерки за хигиена и безопасност, а от друга – да управлявате бизнеса по-устойчиво. Прочетете ръководството, за да научите как да постигнете този баланс.

Разберете как да започнете

health.jpg
elephants

Хуманно отношение към животните

Местата, в които живеем и които посещаваме като туристи, съществуват благодарение на обитаващите ги видове. Съвместната работа за защита на хуманното отношение към животните не е само отражение на нашата етична отговорност, но и желание за опазване на околната среда, която ценим.

Разберете как да започнете

Практики на мястото за настаняване

Заедно с независими органи, като глобалната организация с нестопанска цел Travalyst, идентифицирахме и потвърдихме достъпни практики заради големия им потенциал за въздействие. Ще ги намерите в Екстранет.

В Booking.com приехме критериите на Глобалния съвет за устойчив туризъм (GSTC), за да адаптираме тези практики. Тези критерии се основават на четири основни теми: ефективно планиране на устойчивостта, максимално увеличаване на социалните и икономически ползи за местната общност, подобряване на културното наследство и намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда. Тяхната цел, наред с други неща, е да служат като основни насоки за предприятия от всякакъв размер, които да предприемат действия за намаляване на отрицателното си въздействие. 

Тъй като нашите усилия за устойчивост се развиват, ние ще продължим да използваме критериите на GSTC и ще адаптираме развитието към тях. Въпреки че понастоящем не се изисква да отговаряте на всеки от критериите, ние подкрепяме и насърчаваме всички места за настаняване да спазват 100% от критериите за бранша на GSTC.

Ако вече сте приложили всичките 53 практики, посочени в нашата платформа, можете да използвате критериите за бранша на GSTC, за да ви дадат допълнителни насоки по пътя ви към устойчивото развитие.

Изтеглете критериите за бранша на GSTC  

Открийте още образователни ресурси

В допълнение към този наръчник продължаваме да инвестираме в образователни материали и инструменти, включващи онлайн курсове, разработени в партньорство със Световната организация по туризъм. Тази поредица от безплатни курсове има за цел да даде на предоставящите места за настаняване в хотелиерския бранш насоки по ключови теми за природосъобразност. 

Регистрирайте се за курсовете  

Природосъобразност в Booking.com

Нашата мисия в Booking.com е да улесним всеки да опознае света. С тази мисия идва и отговорността да изградим и съхраним свят, който си струва да се опознае. Това пътуване ще отнеме време, сътрудничество и съгласувани усилия.

Ролята, която играем, прави възможностите за по-устойчиви пътувания по-лесни за всички. Това означава да работим с нашите партньори и колеги, за да осигурим по-разнообразни преживявания, в които са взети предвид екологичните и социалните аспекти. Заедно можем да направим природосъобразността част от всяко пътуване.

Но знаем, че не можем да поискаме от нашите партньори да направят това, което ние сами не сме направили. Ето защо ние също разглеждаме собствения си отпечатък върху околната среда и работим за неговото намаляване. Също така продължаваме да намираме нови начини да направим нашите оперативни дейности по-ефективни.

За да сме сигурни, че самите ние правим всичко възможно, се ангажирахме да управляваме бизнеса си по по-устойчив начин и да изградим култура на природосъобразност, както е заложено в нашия План за климатични действия:

  • Да подобрим начина, по който се справяме с отпадъците – Работим за подобряване на процесите ни за рециклиране на отпадъци в офисите по целия свят. Въведохме процедури за управление на отпадъците в офиса ни в Амстердам и в този в Манчестър. В тези офиси се грижим ежедневно за респективно 7500 и 1400 служители.
  • Да се стремим към намаляване на въглеродния отпечатък от нашите оперативни дейности – През 2022 г. Booking.com и Booking Holdings поеха ангажимент за постигане на нулеви нетни емисии до 2040 г. Този ангажимент беше заложен в Плана за климатичните действия на дружеството, който включва амбициозни цели за много отдели, включително как предоставяме услуги и управляваме своите центрове за данни. Всичко това има за цел да ни помогне да постигнем 95% намаление на емисиите от обхват 1 и 2 до края на 2030 г., както и 50% намаление в емисиите от обхват 3 до 2030 г. и да осъществим крайната си цел за нулеви нетни емисии до 2040 г.

Можете да научите повече за нашия ангажимент и цели за природосъобразност в последния ни Доклад за устойчиво развитие.

Посетете Sustainability Hub