Наръчник за програмата „Пътуване по устойчив начин“

Ние в Booking.com се ангажираме да направим устойчивите пътувания по-лесни за всички. И не можем да постигнем това без нашите партньори. Това ръководство за природосъобразност е първата стъпка от нашите съвместни усилия за промяна на туристическата индустрия. 

header_sustain_handbook.jpeg

Заедно в устойчивите пътувания

Пътуванията правят с нас страхотни неща. Помагат ни да опознаем света, доставят ни нови преживявания и ни свързват с други култури. Създават спомени. Събират ни отново с приятелите ни, създават нови контакти и ни научават на нещо за нас самите.

Но това може да има и последствия. От замърсяване и унищожаване на естествените местообитания до пренаселеност и напрежение върху местната инфраструктура. Знаем, че както професионалистите в хотелиерството, така и туристите и местните жители вече усещат въздействието на неустойчивото пътуване.

Това е особено обезпокоително за тези от нас в туристическия бранш, тъй като именно нещата, които туристите обичат най-много в дестинациите, са изложени на най-голям риск. Това прави устойчивостта не само етичен, но и бизнес приоритет.

В Booking.com се ангажираме да превърнем устойчивите пътувания в начин да опознаем света. И не можем да постигнем това без нашите партньори. 

Търсенето на устойчиви места за настаняване нараства всяка година. Нашият Доклад за устойчиво пътуване установи, че през 2022 г.:

  • 71% от пътуващите в световен мащаб са изразили желание да пътуват по-устойчиво през следващите 12 месеца
  • 70% от пътниците по света казват, че е по-вероятно да изберат устойчиво място за настаняване, независимо дали са търсили такова или не
  • 78% от пътуващите по света възнамеряват да отседнат в устойчиво място за настаняване поне веднъж през следващата година

Но трябва да се направи повече, за да може устойчивото пътуване да бъде по-лесно достъпно, а устойчивото настаняване по-лесно за намиране. От тези пътници, които не са отсядали в природосъобразно място за настаняване през последната година, 31% казват, че не знаят, че съществуват такива, а 29% казват, че все още не знаят как да ги намерят.

Стремежът към устойчиво пътуване не е само въпрос на предпочитания на пътника. Има силни бизнес аргументи за правене на бизнес по устойчив начин. Предоставяме по-подробна информация за това във всеки раздел на този наръчник. Искаме да работим с вас, за да ви помогнем да растете устойчиво и да създавате изживявания при пътуване, които предпазват вашите дестинации и бизнеса ви за в бъдеще. 

Как да използвате този наръчник

Помислете за това ръководство като за вашия наръчник за природосъобразно хотелиерство. Наръчникът е написан в сътрудничество с експерти по устойчивост като Глобалния съвет за устойчив туризъм, за да включва най-новите данни за устойчивост и наука, както и практически стъпки, които места за настаняване като вашето могат да предприемат, за да направят положителни промени за своя бизнес, околна среда и бранша като цяло.

Всеки раздел от наръчника се фокусира върху конкретна тема за устойчивост, с конкретни действия, които можете да приложите в мястото си за настаняване – без значение неговия размер, тип или местоположение. Също така въведохме съответните удобства в Екстранет, които можете да добавите към страницата на мястото ви за настаняване. По този начин ви помагаме да информирате пътуващите какви са усилията ви за устойчивост в нашата платформа.

С течение на времето ще продължим да добавяме удобства към списъка, така че го проверявайте редовно за актуална информация.

Актуализирайте настройките си в Екстранет

Проучванията ни показват, че може да е трудно за гостите да намерят устойчиво място за настаняване. За да информирате пътуващите какви са вашите усилия за устойчивост и да привлечете вниманието на заинтересованите пътници, актуализирайте удобствата си. По този начин ще акцентирате върху мерките, които сте приложили във вашето място за настаняване.

Актуализирайте вашите удобства

Header_environment.jpeg

Създаване на стандарти за природосъобразност

В усилията за природосъобразно развитие, стандартите ви са вашият компас. Едва след като измерите ефективността си, например в емисиите на въглерод или потреблението на вода, можете да започнете да си поставяте цели и да планирате как да ги постигнете.

Покажете ми как

Намаляване на употребата на пластмаса

Сега е по-лесно и по-важно от всякога да управлявате мястото си за настаняване без употреба на пластмаса. Пластмасата отнема години да се разгради, вреди на дивата природа и на околната среда. Това ръководство ще ви покаже как да защитите и двете, като намалите употребата на пластмаса.

Как мога да започна?

header_plastic.jpeg
header_water.jpeg

Намаляване на консумацията на вода

Чистата вода става все по-оскъдна. Ето защо днес трябва да започнем да намаляваме консумацията на вода и това ще изисква нещо повече от просто да помолим гостите да използват хавлиите си повторно. Но екологичните и финансовите плюсове си заслужават инвестицията.

Искам да науча повече 

Получаване на сертификат

Сертификатът удостоверява вашата ангажираност към прилагането на природосъобразни практики. Но макар значката „Пътуване по устойчив начин“ да потвърждава вашите усилия и да помага за привличането на повече гости, подкрепящи природосъобразността, самият процес е дори още по-ценен. Той ви помага да определите приоритети и да запълните пропуските в плановете ви за устойчиво развитие.

Научете повече

Meeting
Apple farm

Намаляване на хранителните отпадъци

Около една трета от храната, произведена за консумация от хората, се губи или изхвърля. Като се има предвид, че храната може да представлява значителни разходи, намаляването на отпадъците има огромен потенциал за спестяване и положително въздействие върху вашия отпечатък върху околната среда.

Научете как

Намаляване на потреблението на енергия и използване на възобновяема такава

Ускореното затопляне на планетата – и произтичащото от това въздействие върху екосистемите и икономиките – превръща енергийните източници и ефективност в основни приоритети за природосъобразност. Но намаляването на потреблението на енергия и превключването на останалите нужди от енергия към възобновяеми източници не е от полза само за планетата. Това също може да намали оперативните ви разходи.

Разберете как да започнете

A couple riding bikes
elephants

Хуманно отношение към животните

Местата, в които живеем и които посещаваме като туристи, съществуват благодарение на обитаващите ги видове. Съвместната работа за защита на хуманното отношение към животните не е само отражение на нашата етична отговорност, но и желание за опазване на околната среда, която ценим.

Разберете как да започнете

Как да намерите баланс между устойчиво развитие и безопасност

Туристите отново започват да пътуват, но го правят с нови и различни приоритети. От една страна трябва да отговорите на нуждите на пътуващите от засилени мерки за здраве и безопасност, а от друга – да управлявате бизнеса по-устойчиво. Прочетете ръководството, за да научите как да постигнете този баланс.

Разберете как да започнете

health.jpg
Local community

Ангажиране на вашата местна общност

Социално-икономическият контекст на вашия бизнес оказва голямо влияние върху неговия успех. Ето защо ангажирането с членове от местната ви общност е важна част от всяка стратегия за устойчиво развитие, независимо от вида на мястото за настаняване, което управлявате.

Как мога да започна?

Нашата програма „Пътуване по устойчив начин“

За да подкрепим вашето устойчиво развитие и усилията ви в тази насока, въведохме нашата програма „Пътуване на по устойчив начин“ през 2021 г. Програмата „Пътуване по устойчив начин“ съдържа всеобхватни насоки, предназначени да признаят и подкрепят всички партньори за настаняване, работещи за устойчиво развитие, независимо от това на какъв етап са. 

Заедно с независими органи като организацията с нестопанска цел за природосъобразно пътуване Travalyst идентифицирахме и потвърдихме достъпни практики, избрани заради големия им потенциал за въздействие. Ще намерите практиките в раздел „Природосъобразни практики“ в Екстранет.

Booking.com заимства критериите на Глобалния съвет за устойчив туризъм (GSTC) и ги включи в системата, използвана за програмата „Пътуване по устойчив начин“. Тези критерии се основават на четири основни теми: ефективно планиране на устойчивостта, максимално увеличаване на социалните и икономически ползи за местната общност, подобряване на културното наследство и намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда. Тяхната цел, наред с други неща, е да служат като основни насоки за предприятия от всякакъв размер, за да станат по-устойчиви.

Тъй като програмата „Пътуване по устойчив начин“ се развива, ние ще продължим да използваме критериите на Глобалния съвет за устойчив туризъм (GSTC) и ще адаптираме програмата към тях. Въпреки че понастоящем не се изисква да отговаряте на всеки от критериите, за да изпълнявате условията за значка „Пътуване по устойчив начин“, ние подкрепяме и насърчаваме всички хотели да спазват 100% от критериите за бранша на Глобалния съвет за устойчив туризъм (GSTC).

Ако вече сте приложили всичките 32 природосъобразни практики, предлагани като част от нашата програма, можете да използвате критериите за бранша на GSTC, за да ви дадат допълнителни насоки по пътя ви към устойчивото развитие.

Научете повече за програмата „Пътуване по устойчив начин“  Изтеглете списъка на GSTC с критериите за бранша  

Природосъобразност в Booking.com

Като лидер в пътуванията, ние вярваме, че е наша отговорност – и на нашата индустрия – да помогнем на планетата, нейните обитатели, дивата природа и местообитанията да процъфтяват днес и в бъдеще. Това пътуване към устойчиво развитие ще отнеме време, сътрудничество и съгласувани усилия. И ще продължим да се учим по пътя натам.

Ролята, която играем, улеснява устойчивото пътуване за всички. Това означава да предложим на клиентите по-устойчиви възможности за пътуване, като работим с нашите партньори, за да предложим по-широко разнообразие от природосъобразни преживявания. Заедно можем да направим природосъобразността част от всяко пътуване.

Но знаем, че не можем да поискаме от нашите партньори да направят това, което ние сами не сме направили. Ето защо ние също разглеждаме собствения си отпечатък върху околната среда и работим за неговото намаляване. Също така продължаваме да намираме нови начини да направим нашите оперативни дейности по-ефективни и по-устойчиви.

За да сме сигурни, че самите ние правим всичко възможно, се ангажирахме да управляваме бизнеса си по устойчив начин и да изградим култура на природосъобразност като част от нашия встъпителен План за климатични действия:

  • Да подобрим начина, по който се справяме с отпадъците – Работим за подобряване на процесите ни за рециклиране на отпадъци в офисите по целия свят. Ние въведохме процедури за управление на отпадъците във всички наши офиси в Амстердам и ще ги приложим в нашия нов офис в Манчестър. В офисите в Амстердам се грижим за 5000 служители дневно, а в Манчестър – за 1300 служители.
  • Работим за намаляване на въглеродния отпечатък от нашата оперативна работа – Работихме усърдно, за да разберем нашия основен въглероден отпечатък и сега сме си поставили цели за неговото намаляване, като завършихме прехода към 100% възобновяема електроенергия през 2021 г. В същото време работим заедно с наемодателите ни и собствениците на сградите, за да разберем какви са предизвикателствата при устойчивия начин на работа.

Можете да научите повече за нашия ангажимент и усилията ни за устойчивост в последния ни Доклад за устойчиво развитие.

Към центъра