Jeremy Gall

Jeremy Gall

Основател и главен изпълнителен директор на Breezeway

Джереми е основател и главен изпълнителен директор на Breezeway – платформа за обслужване и операционни дейности на доставчици на места за настаняване. Софтуерът и мобилните приложения на Breezeway помагат на операторите на ваканционни места за настаняване да координират и проверяват чистотата, безопасността и качеството на техните места за настаняване и да предоставят по-добро изживяване на гостите и собствениците.
Джеръми Гал, основател и главен изпълнителен директор на Breezeway, споделя топ съвети за подобряване на вашите мерки за чистота по време на пандемията, а и след това