Mirjam, Stayokay

Mirjam Kiestra

Sustainability Coordinator at Stayokay 

Мирям Киестра е координатор по устойчиво развитие в Stayokay
Stayokay е холандска група хостели с фокус върху намаляването на тяхното въздействие върху околната среда. Мирям Киестра, координатор по устойчиво развитие, ни казва какво правят, за да постигнат целите си