James Waters, Global Director of Customer Service, Booking.com

James Waters

Вицепрезидент на отдел „Обслужване на партньори и клиенти“, Booking.com

Джеймс Уотърс е вицепрезидент на отдел „Обслужване на партньори и клиенти“ в Booking.com.