Profile picture for the user

James Waters

Вицепрезидент на отдел „Обслужване на партньори и клиенти“, Booking.com

Джеймс Уотърс е вицепрезидент на отдел „Обслужване на партньори и клиенти“ в Booking.com.