Adrienne Enggist, Director of Product Development, Booking.com

Adrienne Enggist

Директор по разработване на продукти, Booking.com

Адриен Енгджист е Директор по разработване на продукти в Booking.com