Morten Larsen, Head of Product Marketing, Booking.com

Morten Larsen

Ръководител на продуктов маркетинг, Booking.com

Мортен Ларсен ръководи екип от мениджъри по Маркетинг в отдела за плащания на Booking.com