Profile picture for the user

Carmen Hui

Търговски директор на партньорства със собственици в отдел „Хотели“ на Booking.com

Кармен Хуи е търговски директор на партньорства със собственици в отдел „Хотели“ на Booking.com