Profile picture for the user

Dr. Andriew Lim

Преподавател по технопредприемачество и иновации в Хотелското училище в Хага

Д-р Андрию Лим е професор по технопредприемачество и иновации в Хотелското училище в Хага.