Giovanna Grossi, Hospitality Industry Consultant, Trainer and Advisor, Sauce Intelligence

Giovanna Grossi

Консултант, преподавател и съветник в хотелиерската индустрия

Бивш ръководител на инспекционния екип на АА Джована Гроси съръководи Sauce Intelligence – консултантска фирма за хотели и ресторанти.