Fran Brasseux

Фран Брасо

Председател на Фондация за международната асоциация за продажби и маркетинг в хотелиерство

Фран Брасо е президент на Фондация за международната асоциация за продажби и маркетинг в хотелиерство