Alessandro Pacilio, Booking.com

Alessandro Pacilio

Старши мениджър продуктов маркетинг в Booking.com

Алесандро Пасилио е Старши мениджър продуктов маркетинг в Booking.com
Алесандро Пацилио, Старши мениджър за маркетинг на продукти в Booking.com, споделя полезна информация, която мениджърите на места за настаняване могат да прилагат по време на възстановяването, за да помогнат за привличането на търсене и възстановяването на бизнеса им.