Благодарим ви, че се регистрирахте!

Вашата регистрация за нашето предстоящо обучение Proud Hospitality е потвърдена. Вълнуваме се за предстоящото образователно пътешествие.

След няколко минути ще получите имейл, съдържащ всички подробности за обучението. Ако не го получите до 10 минути, моля, проверете папката си със спам.

Travel Proud 1280x900