Podmínky programu 0% provize

Aktualizováno před 1 rokem
Uložit

Níže najdete všeobecné podmínky Programu 0% provize, který poskytuje Booking.com ubytovacím zařízením, která splňují podmínky a mají zájem se Programu 0% provize zúčastnit – vždy však pouze na základě dobrovolného rozhodnutí a přihlášení (a pouze v případě, že se na ně tato nabídka vztahuje a splňují požadovaná kritéria) („Program 0% provize“ nebo „program“).

 

 1. Definice a výklad

 

 1. Pokud není v podmínkách Programu 0% provize stanoveno jinak (dále jen „Podmínky programu“), mají výrazy začínající velkým písmenem stejný význam, jaký je stanoven ve smlouvě ubytovacího zařízení s Booking.com (dále jen „Smlouva“).
 2. Pokud zde není stanoveno jinak, zůstávají všeobecné podmínky smlouvy beze změny a jsou plně platné a účinné.

 

 1. Program 0% provize

 

 1. Program 0% provize společnosti Booking.com je program odměn pro nová ubytování. Programu je možné se zúčastnit do 31. prosince 2022.
 2. Aby se ubytování mohlo programu zúčastnit, musí splňovat následující kritéria:
 • Ubytování (ve smyslu právního subjektu) je novým obchodním partnerem společnosti Booking.com a registruje své/svá ubytování (ve smyslu ubytovacího zařízení) na platformě poprvé, obdrželo pozvání, aby se zapojilo do Programu 0% provize, a během registračního procesu přijalo podmínky programu.
 • Každé ubytování (ve smyslu ubytovacího zařízení) je možné charakterizovat jako jednu z následujících kategorií typu ubytování používaných na platformě:
  • Apartmán
  • Aparthotel
  • Vila 
  • Prázdninový dům
  • Chata
  • Gîte
  • Apartmán; nebo 
  • Chalupa
 • Každé ubytování (ve smyslu ubytovacího zařízení) se musí nacházet v Austrálii, Francii, Itálii, Německu, Spojených státech amerických, Španělsku nebo Velké Británii. Ubytování z jiné země se programu nemohou zúčastnit.
 • Ubytování (ve smyslu právního subjektu) může zaregistrovat nanejvýš 20 ubytovacích zařízení výše uvedeného typu. 
 • Každé z ubytování, které splňuje podmínky, musí být na platformě zaregistrováno a k dispozici (musí být „otevřeno pro rezervace“) nejpozději 31. prosince 2022.
 1. Společnost Booking.com si vyhrazuje právo zkontrolovat údaje poskytnuté ubytováním, aby ověřila jejich pravdivost a přesnost a stanovila, zda se ubytování může programu zúčastnit.

 

 1. Program odměn

 

 1. Pokud se ubytování může programu zúčastnit, pak výše provizí z rezervací v tomto ubytování učiněných mezi datem začátku a ukončení programu odměn bude 0 % („odměna“).
 2. Odměny se vztahují pouze na provizi a nikoli na poplatky za zpracování plateb nebo manipulační poplatky za zpracování plateb od hostů.
 3. Odměna je platná ode dne, kdy je dokončena registrace ubytovacího zařízení, až do data ukončení programu odměn (včetně). Datum ukončení programu odměn je uvedeno v e-mailu o účasti v programu zaslaném ubytovacímu zařízení při registraci a také na stránce Smlouvy v extranetu Booking.com. 
 4. Po skončení programu odměn se na ubytování budou vztahovat běžné provize stanovené společností Booking.com podle místa, kde se ubytování nachází.
 5. Odměna bude uvedena každý měsíc na fakturách od společnosti Booking.com vystavených ubytování jako sleva z celkové fakturované částky.

 

 1. Různé

 

 1. Společnost Booking.com může dle vlastního uvážení ubytováním program přestat nabízet.
 2. Podmínky programu (i) může společnost Booking.com dle svého výhradního uvážení a s dostatečnou lhůtou pro oznámení příslušným účastníkům jednostranně upravit či doplnit, (ii) jsou nedílnou součástí příslušné smlouvy (v závislosti na konkrétním případě) (včetně Všeobecných dodacích podmínek) a musí být čteny společně s těmito dokumenty, (iii) mohou být přijaty online, v každém případě však jejich platnost závisí na skutečnosti, zda se ubytovací zařízení do programu přihlásilo a využívá jej. V případě střetu mezi podmínkami smlouvy a těmito podmínkami programu budou mít přednost podmínky programu.

Přijde vám tento článek užitečný?