Booking.com and Accor Travel Proud Case Study

Jak se Accor stal světovým řetězcem s nejvíce hotely s certifikaci Proud Certified v Austrálii

 | Uložit
Společnost Accor, která se řadí mezi největší hotelové skupiny na světě, je lídrem v inkluzi komunity LGBTQ+. Přijali program Travel Proud a nyní mají více ubytování s kvalifikací Proud Certified než kterýkoli jiný řetězec v Austrálii a na Novém Zélandu.

Příležitost

Accor je jednou z největších hotelových skupin na světě a nabízí značky sahající od luxusních až po ekonomické. Všechny tyto značky však mají jeden sjednocující prvek: opravdový respekt k inkluzi a rozmanitosti.

V rámci tohoto zaměření byla ve skupině Accor již řada ubytování s kvalifikací Proud Certified. Skupina sice svá ubytování povzbuzovala, aby služby zkvalitňovala v tomto smyslu, organizaci školení však vždy ponechávala na nich samých.

Z tohoto důvodu se na nás společnost Accor obrátila ohledně svého nového ambiciózního cíle – stát se v rámci Austrálie a Nového Zélandu řetězcem s nejvíce ubytovacími zařízeními s kvalifikací Proud Certified.

Řešení

Skupina Accor už má své vlastní rozsáhlé programy pro komunitu LGBTQ+. Tak například její výbor pro rozmanitost a inkluzi – řízený vedoucími pracovníky napříč celou společností – už schválil zásady, které se týkají volna pro zaměstnance pro potvrzení jejich genderové identity nebo festivalu Pride pro místní hotely.

I když se společnosti může pochlubit svou rozsáhlou interní odborností, uvědomovala si zároveň potřebu získat kvalifikaci Proud Certified prostřednictvím našeho programu Travel Proud. V programu vidí čtyři hlavní výhody:

1. Je komplexní

Školení Proud Hospitality se „vrací k základům“ a poskytuje lidem ze všech prostředí a kultur užitečný výchozí bod.

2. Je externí

Školení poskytované třetí stranou dává lidem prostor zapojit se a klást otázky odborníkům mimo organizaci, aniž by se museli obávat jejich hodnocení.

3. Je přístupný

Společnost má zaměstnance z celého světa a angličtina nemusí být jejich rodným jazykem, školení však nabízí všem jednoduchý, vizuální a efektivní způsob, jak se zapojit.

4. Je viditelný

Certifikace zaručuje všem potenciálním hostům, že je každé ubytování ze skupiny Accor uvítá a budou v něm moci být sami sebou.

 

Hlavní čísla z přípravy festivalu Sydney WorldPride 2023:

  • Na školení se přihlásilo 72 ubytování
  • 153 již certifikovaných ubytování
  • Přes 50 % ubytování, která jsou se skupinou přímo spojena, je již certifikováno

 

Dopad

Výsledky školení jsou již patrné v praxi. 

Při kontrole příprav na festival Sydney WorldPride byl jeden z manažerů ohromen tím, jak zaměstnanci, kteří nedávno absolvovali školení Proud Hospitality, dokážou nové poznatky uvádět do praxe.

Napsali svůj vlastní dopis na uvítanou skupině drag queens, která se měla ubytovat v hotelu, a dokázali v něm použít správný jazyk vyjadřující podporu a respekt k jejich identitě. Tento manažer pak pozoroval, jak tým s hosty jednal při příjezdu.

Zaměstnanci se ke všem hostům vždy chovali profesionálně a s respektem, díky školení Proud Hospitality však zřejmě získali větší sebedůvěru. Dokázali si zachovat citlivý přístup a zároveň navázat opravdový kontakt s hosty.

Sám to vyjádřil slovy: „Absolvování školení mělo na pobyt hostů skutečně pozitivní vliv.“

Společnost Accor dospěla k závěru, že program Travel Proud skvěle doplnil stávající zaměření na inkluzi. „Do programu Travel Proud se může zapojit každý a každý by se do něj zapojit měl.“

Gavin Loveday Accor

 

„Opravdu bych chtěl pochválit Booking.com za program Travel Proud. Jako společnost neuvěřitelně zvyšujete povědomí o tomto tématu, což se nedá říct o vašich konkurentech. Do programu Travel Proud se může zapojit každý a každý by se do něj zapojit měl.“

Gavin Loveday, ředitel prodeje a marketingu ve společnosti Accor

 

Travel Proud 1280x900
Chcete zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců a poskytovat svým hostům kvalitnější služby?

S programem Travel Proud dosáhnete lepších výsledků. Je připraven tak, aby vyhovoval zaměstnancům na jakékoli pozici a s jakýmikoli zkušenostmi v rámci organizace.

Přihlásit se na bezplatné školení

Co si o této stránce myslíte?

Klíčové informace
  • Celosvětový hotelový řetězec Accor se stal lídrem mezi hotely s kvalifikací Proud Certified v Austrálii a na Novém Zélandu.
  • I když má Accor své vlastní programy pro komunitu LGBTQ+, rozpoznal výhody kvalifikace Proud Certified, včetně komplexního školení, externích odborných znalostí, přístupnosti a viditelného závazku k inkluzi.
  • Při přípravách na festival Sydney WorldPride 2023 se z řetězce Accor zaregistrovalo na školení 72 ubytování; 153 ubytování již certifikaci mělo.
  • Výsledky školení Proud Hospitality jsou patrné v kontaktu zaměstnanců s hosty, což vede ke spokojenosti hostů.
  • Společnost Accor vysoce hodnotí program Travel Proud společnosti Booking.com – ocenila jeho viditelné výsledky i nové možnosti, které může školení přinést kterékoli organizaci.