RL5

Na slovíčko s Rachel Lowenstein: Proč je inkluze důležitá pro vaši značku

 | Uložit
Strávili jsme pět minut povídáním s Rachel Lowenstein, která zastává funkci Global Head of Inclusive Innovation ve společnosti Mindshare. Získejte poznatky o inkluzivním přístupu z její jedinečné perspektivy queer a autistické manažerky.

Jmenuji se Rachel Lowenstein. Zastávám funkci Global Head of Inclusive Innovation v globální mediální agentuře Mindshare a používám zájmena ona/její. Ve své roli pomáhám značkám přemýšlet o tom, jak mohou využívat média, marketing a technologie k prospěchu společnosti a jak mohou využívat svou ekonomickou sílu, se kterou mají možnost opravdu ovlivnit problémy ve světě. 

Byla jsem hlavním řečníkem na konferenci Click. 2023 – výroční konferenci pro partnery společnosti Booking.com. Zúčastnila jsem se panelové diskuze zaměřené na to, proč by měly značky klást v oblasti účelného marketingu důraz na pravdivé informace, se speciálním zaměřením na cestování členů komunity LGBTQ+.

Strávila jsem také nějaký čas s týmem Booking.com povídáním o důležitosti inkluzivity v cestovním ruchu. Zde si můžete přečíst, co k tomu můžu říct.

Cestovatelské značky začínají směřovat k větší vstřícnosti a inkluzivitě

V oblasti marketingu se cestovatelské značky musejí do budoucna zamyslet nad tím, jak cestovatele ovlivňují sociální a politická témata, a na základě toho upravit svůj přístup. Může to zahrnovat spolupráci s mediálními partnery nebo vydavateli, jejichž vlastníky jsou menšinové skupiny, zejména s takovými, které vlastní členové queer komunity. 

Majitelé obchodních značek se mohou zamyslet i nad tím, jak využít svou vlastní pozici, prezentaci a média k podpoře tvůrců a influencerů z marginalizovaných skupin.

Právě nyní pozorujeme spoustu aktivit v oblasti lidských práv, zvláště pokud jde o queer a trans lidi. V dnešní době musíme obzvlášť myslet na to, jak velký vliv má soukromý sektor, protože se to dotýká lidských práv. V sázce je opravdu hodně. Spousta značek se nyní začíná aktivně účastnit a chránit a prosazovat práva queer lidí, kteří jsou po celém světě terčem útoků.

Firmy si musejí položit otázku: „Jednáme se všemi stejně, nebo spravedlivě?“

Pokud se domníváte, že způsob svého podnikání nemusíte měnit, protože se již nyní chováte ke všem stejně, pak si musíte položit zásadní otázku: „Jednáme se všemi stejně, nebo spravedlivě?“ Tato dvě slova nejsou synonyma. Lidé, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodnění, potřebují spravedlivý přístup, ne stejný přístup, jakému se dostává všem ostatním. 

Za sebe mohu použít jeden zcela konkrétní příklad. Jelikož jsem autista, cestuji úplně jinak. Mé cestovatelské zkušenosti nejsou, upřímně řečeno, nijak skvělé. Cestování je pro smyslové vnímání noční můra. V hotelech to může být náročné, v letadlech to může být velmi obtížné. Co je pro mě a ostatní lidi rovné, není pro mě férové. Já potřebuji specifické služby. Mám handicap, a proto potřebuji cestovat trochu jinak. 

Pokud neuvažujete o rozdílu mezi rovností a férovostí, necháváte spoustu věcí nedořešených – nejen z hlediska společenského dopadu, ale i z finančního hlediska. Pokud někdo není schopen cestovat, nechce cestovat nebo se při cestování necítí bezpečně, protože v nabídce nejsou vyhovující ubytování, přijdete kvůli tomu i vy o spoustu peněz.


Pohled na inkluzivitu z různých perspektiv je přínosný pro lidi z odlišných prostředí

Vedle své práce ve společnosti Mindshare jsem také pracovala se společností Google na iniciativě zvané Neu Project. Pro organizátory událostí je to fantastický zdroj, s jehož pomocí mohou zajistit, aby byly profesionální akce neurodiverzitě uzpůsobené. 

Mnoho lidí se na velkých průmyslových akcích nemusí cítit zrovna moc dobře. Většina takových událostí na neurodiverzitu vůbec nepohlíží. Je však důležité nezapomínat například na to, že je třeba poskytnout velmi jasné informace o tom, co se na akcích bude dít, a upozornit na smyslovou náročnost, kterou lze očekávat během různých panelů a přednášek. 

Průvodce neuroinkluzí pro profesionální organizátory událostí (An Event Professional’s Guide to NeuroInclusion) je velmi obsáhlý průvodce, který se zabývá všemi aspekty neurodiverzity z různých perspektiv – zejména proto, že neurodiverzní komunita je poměrně různorodá. Nejsme všichni stejní. Je tu ADHD, je tu autismus, je tu dyslexie, jsou tu i ​​jiné formy neurodiverzity. 

Práce se společností Google byla podle mě jedinečná v tom, že do ní byli zapojení lidé z různých prostředí a s různými aspekty neurodiverzity, aby se podělili o své vlastní prožité zkušenosti – včetně těch mých. Naším cílem bylo pomoci profesionálním organizátorům připravovat akce tak, aby více respektovaly neurodiverzitu a byly přístupnější a, upřímně řečeno, pro většinu lidí prostě lepší.

Program Travel Proud tu měl být už dávno

Podle mě je program Travel Proud společnosti Booking.com fantastický. Něco takového tu mělo být už dávno. Je to něco, z čeho by si další partneři v oblasti cestovního ruchu měli vzít příklad a nad čím by se měli zamyslet. 

Stále více příslušníků generace Z a mileniálů se hlásí ke komunitě queer nebo LGBTQ+. Má to různé důvody. Jedním z nich je, že jsme vytvořili kulturu, která je vstřícnější vůči queer lidem po celém světě. To je však spojeno s mnoha výhradami, když vidíme legislativní útoky, k nimž právě dochází. 

Pokud se chystáte rozvíjet svou značku a podnikání a chcete růst s komunitou, jakou je komunita LGBTQ+, je důležité si uvědomit, že je nás hodně, že máme k dispozici volné finanční prostředky a chceme cestovat. Na oplátku ale musíte také přemýšlet o tom, jak se postarat o bezpečnější podmínky pro cestovatele LGBTQ+. A právě školení Proud Hospitality vám může poskytnout nový pohled na výzvy, kterým tito lidé čelí.

5 minutes with Rachel Lowenstein: Why inclusion matters for your brand

 

Inkluze by neměla být marketingovou příležitostí, ale základní součástí vašeho podnikání

Poskytovatelé ubytování mohou podle mého názoru udělat hodně pro to, aby cestovatelům LGBTQ+ zajistili vstřícnější, inkluzivnější a bezpečnější podmínky.

Myslím, že v první řadě je třeba velmi jasně uvést, že je váš prostor bezpečný a inkluzivní pro komunitu LGBTQ+. A aby tomu tak bylo, je také nezbytné zajistit proškolení vašich zaměstnanců. Nemělo by jít o marketingovou příležitost.  Musí jít o komplexní obchodní přístup. V zásadě by mělo jít o celkový přístup k podnikání. 

Mnoho cestovatelů z LGBTQ+ komunity si bude – zejména pokud cestují na místa pro ně ne příliš bezpečná – klást otázku: „Je pro mě místo, kde budu spát, bezpečné?“ Jasná odpověď na tuhle otázku může být velmi důležitá. 

Také si myslím, že tak jednoduché věci, jako je respektování něčích zájmen, i u vašich vlastních zaměstnanců, by se měly stát naprostou normou. To vše má značný význam zejména pro nebinární lidi. 

Mezi další věci, které můžete ze strany poskytovatele ubytování udělat, patří spolupráce s dalšími místními podniky a doporučení restaurací a jiných služeb, kde nabízejí bezpečné a inkluzivní zážitky.

Pokud se lidé na cestách necítí bezpečně a komfortně, nebudou do cestování investovat

Na letošní konferenci Click. jsem se účastnila panelové diskuse zaměřené na radikální autenticitu a účelný marketing. Chtěla bych, aby si lidé z této diskuse odnesli jako hlavní poznatek to, že sice opravdu jde o společenský dopad, zároveň jde však i o dopad na podnikání. 

Chci, aby si lidé po shlédnutí uvědomovali, že queer práva a trans práva jsou lidská práva. To ale není všechno. Chci, aby lidé pochopili, že tento rozhovor o cestování lidí z LGBTQ+ komunity – a o tom, jak nám zajistit bezpečné cestování – je rozhovorem o růstu vaší značky a vašeho podnikání. 

Pokud se lidé, bez ohledu na jejich identitu (LGBTQ+, BIPOC, handicapovaní atd.), necítí na cestách bezpečně a komfortně, pak do cestování nebudou investovat. A to je spousta peněz, které majitelé cestovatelských značek nechávají ležet ladem, když toto téma ignorují.

 

Couple
Jakým způsobem můžete dát najevo svůj zájem o inkluzi komunity LGBTQ+?

Rachel Lowenstein se zúčastnila panelové diskuze na konferenci Click. 2023 zaměřené na to, proč by měly značky klást v oblasti účelného marketingu důraz na pravdivé informace, se speciálním zaměřením na cestování členů komunity LGBTQ+.

Přehrát celý záznam

Co si o této stránce myslíte?

Na slovíčko s Rachel Lowenstein: Proč je inkluze důležitá pro vaši značku
Klíčové informace
  • Cestovatelské značky směřují k větší vstřícnosti a inkluzivitě.
  • Firmy si musejí položit otázku: „Jednáme se všemi stejně, nebo spravedlivě?“
  • Pohled na inkluzivitu z různých perspektiv je přínosný pro lidi z odlišných prostředí.
  • Program Travel Proud tu měl být už dávno.
  • Inkluze by neměla být marketingovou příležitostí, ale základní součástí vašeho podnikání. 
  • Pokud se lidé na cestách necítí bezpečně a komfortně, nebudou do cestování investovat.