Click. 2023 - Amsterdam

Click. 2023 Klíčové poznatky pro hotelové partnery

 | Uložit
Konference Click. 2023 zdůraznila některé z mnoha způsobů, kterými se snažíme zlepšit výsledky našich partnerů. Zde jsou některé z klíčových možností, které mohou zlepšit vaše výsledky – od nových dat po větší konektivitu.

Během konference Click. 2023 se partneři setkali s vedoucími pracovníky společnosti Booking.com, aby se společně sdíleli své postřehy z uplynulého roku i předpovědi pro rok nadcházející.

Na pódiích v Amsterdamu a Miami proběhlo několik diskuzí, jejichž cílem bylo pomoci partnerským hotelům maximalizovat výkonnost, a účastníci mezi sebou sdíleli řadu tipů a poznatků. Zde si zrekapitulujeme některé významné momenty.

Chcete si raději pustit video? Klikněte sem

1. Posílení růstu díky datům a statistikám

Standardně s vámi sdílíme údaje o poptávce, pokojonocích a vašich výsledcích, ale ne všichni partneři tato data náležitě využívají. To znamená, že někteří partneři přicházejí o příjmy například tím, že neotevřou včas, jak je vidět níže na grafu s údaji z roku 2022.

Summer demand

Modrá čára zde představuje počet dostupných termínů pobytu a šedé pruhy jsou počty vyhledávání. Vidíme, že s nástupem července a srpna se odehrává více vyhledávání, než kolik je k dispozici pokojů, což znamená, že partner přichází o potenciální rezervace.

Je zřejmé, že přesná a správně použitá data mohou mít velký dopad na vaše podnikání. Proto také experimentujeme s daty o inkrementalitě, abychom vám lépe ukázali, jaký reálný dopad má přijetí určitých řešení, počínaje slevami na rezervace z mobilních zařízení a našimi programy Genius a Preferovaná ubytování. 

Konkrétní dopad jsme schopni odhadnout díky tomu, že účinek svých produktů nestále zkoumáme prostřednictvím nepřetržitého experimentování a pokročilé datové vědy. Díky těmto experimentům můžeme přesně odhadnout, kolik pokojonocí a jaké tržby navíc konkrétní cenová řešení přinesou partnerům, jako jste vy. 

Tyto poznatky vám mohou pomoci optimalizovat nastavení zvýrazněním produktů, které jsou pro vás nejhodnotnější. Například partneři zapojení do programů Preferovaná ubytování a Genius snadno zjistí, jaký dopad má jejich účast na jejich výsledky. 

2. Snazší spolupráce s námi

Většina partnerů provozujících hotely pracuje s 3–5 softwarovými systémy. Když tyto systémy nejsou propojeny, může to způsobovat velkou administrativní zátěž.

Abychom vám usnadnili život, pokračujeme v modernizaci naší technologie a prohlubujeme integraci s externími společnostmi prostřednictvím propojení s více poskytovateli. Díky tomu s námi můžete spolupracovat prostřednictvím libovolného systému od channel manageru až po property management systém. 

Z podobných důvodů také pokračujeme v rozšiřování služby Platby přes Booking.com. Celých 42 % ze všech vytvořených rezervací spadá pod službu Platby. Aktuálně pracujeme na integraci dalších 13 metod platby, což vám umožní bezproblémově přijímat platby různými způsoby.

Cílem všech těchto kroků je zjednodušit vaše postupy a ušetřit vám čas.

Hotel breakout session


3. Přizpůsobení zkušenosti partnerů

Pokračujeme také ve vylepšování našich platforem a interních procesů, abychom nabídli bezproblémovější zážitek, který vám bude šitý na míru. V současné době pracujeme mimo jiné na těchto změnách:

  • Personalizace – pracujeme na větší přizpůsobitelnosti rozhraní našich platforem včetně extranetu, aplikace Pulse a rozhraní pro různá propojení. Koncem loňského roku jsme například zahájili test ve snaze lépe porozumět vašim cílům a více je sladit s doporučeními, která vám poskytujeme, aby se vám dostávalo personalizované podpory.  
  • Vyšší úroveň služeb – přetváříme hlavní cesty, kterými u nás partneři hledají podporu, tak, aby právě oni stáli v centru dění, a týmy zákaznické podpory se snažíme vybavit hlubším vhledem do profilu každého jednotlivého partnera, takže výsledná podpora je efektivnější a přizpůsobená přímo vám. 

4. Přizpůsobení potřebám partnerů nad rámec slev

Nabízení slev není jediným nástrojem, který mají partneři k dispozici, chtějí-li získat více rezervací, a my v současné době pracujeme na několika řešeních, která se slev netýkají. 

Jedním z příkladů jsou sponzorované reklamy, které vám dávají možnost účastnit se aukce o prémiovou pozici ve výsledcích vyhledávání ve vaší lokalitě. Tyto reklamy nemusí být vždy aktivní. Naopak je můžete použít k zacílení na klíčové typy zákazníků – například konkrétní trhy nebo demografické skupiny, které jsou z vaší zkušenosti nejziskovější. Lze je také použít k získání hostů na konkrétní volné termíny a zaplnit tak jinak prázdné pokoje.

Dalším příkladem je nabídka zvýhodněných ubytovacích balíčků. Když hostům nabídnete pobyt v kombinací s dalšími službami – třeba wellness a stravováním – přinesete jim tak lepší zážitek a ještě si můžete polepšit v průměrné denní ceně.
 

Click. 2023
Více z Click. 2023

Chcete vidět více záznamů z konference Click. 2023? Můžete si je pustit přímo zde, na platformě Partner Hub. 

Zhlédnout

Co si o této stránce myslíte?

Klíčové informace
  • Stávající data, která mají partneři k dispozici, mohou dláždit cestu k dalšímu růstu a nové experimenty s daty o inkrementalitě by jej mohly ještě více podpořit.
  • Usnadňujeme vám spolupráci s námi rozšiřováním sítě propojení a platformy pro platby — snižujeme administrativní zátěž a zefektivňujeme pracovní postupy.
  • Pokračujeme také ve zdokonalování našich platforem a interních procesů, abychom vám nabídli více přizpůsobitelných a bezproblémových služeb, statistiky na míru a celkově vyšší úroveň služeb. 
  • Přibývá také možností, jak přilákat více hostů bez nabízení slev, například prostřednictvím sponzorovaných reklam nebo cen za ubytovací balíčky.