group raising their glasses for a toast

Jak Booking.com vytváří inkluzivní prostředí pro zákazníky

 | Uložit
Co zaměstnanci Booking.com dělají, aby usnadnili všem poznávat svět, a jak se k nim můžete přidat a podporovat komunitu LGBTQ+.

Společnost Booking.com usiluje o to, aby vytvářela inkluzivní prostředí pro miliony lidí z celého světa, kteří naši platformu denně používají. Inkluzivita začíná u našich zaměstnanců, kteří reprezentují 140 národností, pocházejí z rozličných etnických a sociálních prostředí s různou genderovou identifikací a sexuální orientací. 

Mnoho z nich vytvořilo interní skupiny, ve kterých sdílejí své nápady a názory ohledně způsobu vyjadřování, aby všichni uživatelé naší platformy měli pocit bezpečí a mohli být na svých cestách sami sebou. 

Nedávno jsme spustili program Travel Proud jako jeden z nástrojů, pomocí kterého se snažíme o vytvoření inkluzivního prostředí. Je to jeden z kroků pro naplnění cíle Booking.com „usnadňovat všem poznávat svět“, v jehož formulaci jsme nedávno učinili důležité změny.

Náš cíl: Vytvořit místo pro všechny

„V posledním roce jsme přeformulovali náš cíl a výraz „lidem“ jsme změnili na „všem“, říká marketingový ředitel pro dodavatele Booking.com Amon Versteeg. „Tím jsme vytvořili podklad pro spuštění našeho programu Travel Proud.“ 

Tato změna ilustruje trvalý závazek vedení i zaměstnanců společnosti, kteří společně podporují stále rostoucí množství interních skupin věnovaných hledání nových způsobů, jak zvýšit povědomí v otázkách rozmanitosti a inkluzivity v cestovním ruchu. 

„Společnost Booking.com oceňuje myšlenkovou a názorovou rozmanitost a rozdílnost ve způsobech, jak zvládat různé úkoly. Tvoří to jádro naší společnosti,“ pokračuje Versteeg. „Věřím, že pokud chceme podporovat diverzitu, je třeba nejprve vytvořit inkluzivní kulturu.“ 

Podpora inkluzivní kultury

Mezi skupiny, které zaměstnanci vytvořili, aby pomohli vytvářet inkluzivní kulturu, se řadí také skupina B.proud, kde se členové a příznivci komunity LGBTQ+ snaží vzájemně podporovat. Tato skupina vznikla v roce 2015 během hackathonu, kde zaměstnanci společně vytvořili logo a nálepku reprezentující komunitu LGBTQ+ v rámci společnosti. Tímto vznikla i samotná skupina, která se od té doby rozrostla na více než 2700 zaměstnanců z celého světa. 

Vedle skupiny B.proud vznikly také další, které společně tvoří alianci Proud Unity. „Máme skupinu B.able, která podporuje kolegy s fyzickým postižením a neurodiverzitu. Skupina B.bold se snaží v rámci společnosti posílit postavení černochů a B.equal zase podporuje postavení žen,“ říká Milo Convery, specialista na globální integraci v Booking.com a globální předseda skupiny B.proud. „Spolupracujeme a sdílíme nápady se společným cílem vytvořit inkluzivní kulturu.“ 

Travel Proud
The range of employee groups who contribute to Booking.com's inclusive culture includes B.proud. Image: credit to Stavrialena Gontzou, Unsplash

 

Se skupinou B.proud spolupracují také další zaměstnanci, jako jsou třeba copywriteři. Ti se snaží o to, abychom se na naší platformě vyjadřovali co nejvíce inkluzivně. Copywriteři vytvořili pokyny ohledně využívání genderově neutrálního jazyka na našich stránkách a v aplikaci. 

„Pokyny ohledně inkluzivity vytvářejí rámec pro tvorbu obsahu určeného rozmanité skupině příjemců. Cílem je nikoho nevyčleňovat,“ tvrdí Jess Sanders, UX Copywriter v Booking.com. „Chceme zajistit, abychom se vždy vyjadřovali genderově neutrálně.“

Projekt jsme zahájili tím, že jsme revidovali oslovení „Pan“ a „Paní“, které uživatel zadává během registrace na našich stránkách nebo ve formulářích v rámci rezervačního procesu. Pak jsme svou pozornost rozšířili na genderově specifický způsob vyjadřování, čemuž se nadále věnujeme a podle toho i školíme kolegy ze zákaznického servisu. 

Podpora genderově neutrálního jazyka

V jazycích, jako je angličtina, není problém odstranit rodová zájmena, protože gramatický rod zde nemá vliv na slova nebo stavbu vět. V jiných jazycích je ale gramatický rod důležitý a není v nich prostor pro takovou flexibilitu. Stránky Booking.com jsou navíc k dispozici ve 44 jazycích a dialektech, a o to je to celé složitější. 

„Rozhodně čelíme různým překážkám, ale i ty můžeme překonat tím, že budeme spolupracovat s týmy lingvistů, abychom společně našli řešení vhodné pro jejich jazyk,“ říká Jess Sanders. „Empatie, nepředpojatost a respekt jsou ostatně koncepty, které existují v každém jazyce.“

Pokyny, jako jsou tyto, pomáhají společnosti lépe si uvědomovat potíže, kterým mohou čelit cestovatelé z komunity LGBTQ+, a poskytují oporu pro překonávání podvědomých předsudků. Sanders doporučuje, aby partneři, kteří vytvářejí vlastní marketingové materiály, také zvážili úpravu svých postupů. „Sestavení pokynů pro inkluzivitu se není třeba obávat. Jde jen o to zajistit, aby se ke všem uživatelům přistupovalo s odpovídající péčí a respektem.“

„Položte si otázku, zda je pro vás přijatelné, aby měli někteří z vašich příjemců pocit, že vaše produkty či služby nejsou pro ně,“ navrhuje Sanders.


 

Travel Proud
Chcete podporovat komunitu LGBTQ+?

Je pro vás inkluzivita důležitá? Pokud ano, pak by vás mohl zajímat náš program Travel Proud. 

Zapojit se do programu Travel Proud

Co si o této stránce myslíte?

Autor fotografie: AllGo, Unsplash
Klíčové informace
  • Změnu ve znění cíle Booking.com doprovází závazek podporovat diverzitu a inkluzivitu prostřednictvím programů, jako je Travel Proud. 
  • Interní zaměstnanecké skupiny, jako je B.Proud, spolupracují s produktovými a programovými designéry, aby společně umožnili cestovatelům z komunity LGBTQ+ cítit se na cestách bezpečně a sami sebou. 
  • Copywriteři společnosti Booking.com vytvořili pokyny pro inkluzivní psaní, aby na stránkách a v aplikacích podporovali využívání genderově neutrálního jazyka.