Sustainability APAC

Zjišťování názorů na udržitelnost cestovatelů v Asii a Tichomoří

 | Uložit
Naše nejnovější zpráva objasňuje lišící se postoje k udržitelnějšímu cestování v rámci asijsko-pacifického regionu. Přestože zájem cestovatelů o toto téma je značný, odvětví cestovního ruchu má potenciál svůj růst urychlit.

V rámci průzkumu Travel Confidence Index pro asijsko-pacifický region pro rok 2023* jsme na trzích tohoto regionu zjišťovali, co cestovatele motivuje a co je znepokojuje. Vzhledem k silnému důrazu na udržitelnost ve spojitosti s klimatickou krizí jsme se zabývali názory na udržitelnější cestování.

Průzkumu se zúčastnilo více než 8 000 respondentů z 11 zemí a teritorií, a to z Austrálie, Číny, Hongkongu, Indie, Japonska, Jižní Koreje, Nového Zélandu, Singapuru, Thajska, Tchaj-wanu a Vietnamu. Přečtěte si, co jsme se dozvěděli o smýšlení cestovatelů v tomto regionu a o tom, jak mohou podniky uspokojit své vlastní potřeby a zároveň se stát udržitelnějšími.

Klíčová zjištění o tématu udržitelnosti na asijsko-pacifických trzích

Ve zprávě jsme analyzovali čtyři primární metriky průzkumu související s udržitelností na trzích v rámci regionu APAC. Přestože se odpovědi na otázky ohledně výdajů vždy nekryly s významem, jaký trhy přikládají udržitelnějšímu cestování, můžeme i tak dojít k několika pozoruhodným závěrům.

Cestovatelé z Číny, Hongkongu, Indie a Vietnamu projevili značný zájem o udržitelnější cestování. Nejsilněji hodnotili význam udržitelného cestování cestovatelé z Indie s 86 %, těsně za nimi se umístil Vietnam s 80 %. Obě země také měly nejvyšší procento cestovatelů, kteří jsou ochotni zaplatit více peněz za udržitelnější ubytování, konkrétně Vietnam 73 % a Indie 69 %.

Importance of sustainable travel decisions


Naopak nižší zájem o udržitelnější cestování projevili Austrálie, Japonsko, Nový Zéland a Singapur, kde každý z těchto respondentů hodnotil tento parametr pod 50 %. Nejnižší zájem projevilo Japonsko s 29 %. Respondenti těchto zemí také „upřednostňují udržitelnost před rozmanitostí“ maximálně z 31 %, přičemž nejnižší procento bylo zaznamenáno v případě Japonska, a to 19 %.

Prioritising sustainability over variety


Během hlubšího zkoumání jsme se v naší zprávě zaměřili na jednotlivé trhy a pro každý region jsme připravili průzkumy na míru. Zde jsou klíčové poznatky z těchto kapitol:

 • Největší zájem o udržitelný rozvoj projevila Indie, kde si čtyři z pěti cestovatelů pravděpodobně rezervují ubytování, které se snaží fungovat udržitelněji.
 • Pro cestovatele z Hongkongu jsou udržitelná opatření při výběru ubytování druhou nejnižší prioritou z devíti.
 • Pouze 13 % Novozélanďanů uvedlo, že hlavním problémem, který budou zohledňovat při svých budoucích cestovních plánech, jsou obavy ze změny klimatu a ekologická stopa cestování.
 • Tři z pěti cestovatelů z Thajska uvedli, že mají zájem navštívit místní destinaci, která uplatňuje udržitelnější postupy.

Bližší pohled na klíčové metriky a nesrovnalosti

Zkoumali jsme čtyři následující parametry:

 • Útrata za udržitelné cestování
 • Důležitost volby udržitelnějších řešení
 • Ochota připlatit si za udržitelné ubytování
 • Upřednostňování udržitelnosti před rozmanitostí

Zajímavým rozporem ve výsledcích je, že několik trhů, jejichž výsledky indikovaly, že cestovatelé za udržitelnější cestování v letošním roce utratí stejně nebo i více peněz, je ve skutečnosti nejméně ochotno si za udržitelnější ubytování připlatit. Mezi tyto trhy patří Austrálie, Japonsko, Korea, Nový Zéland a Singapur.

Tento nesoulad je konzistentní s naším rozsáhlejším průzkumem na téma udržitelnosti, podle kterého se cestovatelům nedaří najít rovnováhu mezi touhou cestovat udržitelněji a ekonomickými problémy, jako jsou rostoucí životní náklady. Společnosti v oblasti cestovního ruchu, zejména ty, které přijímají velký počet návštěvníků z těchto zemí, mohou tyto výsledky zajímat podrobněji.

Typy cestovatelů a jejich názory na udržitelnost

Náš průzkum identifikoval čtyři rozdílné typy cestovatelů podle jejich odlišných priorit. Tyto informace vám mohou pomoci při uzpůsobení iniciativ týkajících se udržitelnosti podle vašich cílových zákazníků. Tento graf se zaměřuje na níže popsané čtyři typy cestovatelů.

Opatrní turisté: Tito cestovatelé plánují s rozmyslem a chtějí chránit životní prostředí a pomáhat místním komunitám. V cizím prostředí se ale mohou cítit nejistě a zaskočeně.

Uvědomělí průzkumníci: Udržitelnost pro tyto cestovatele představuje nejvyšší prioritu a v ekologickém cestování a místních komunitách se cítí sebejistě. 

Domáčtí pragmatici: Pro tuto skupinu je klíčové pohodlí. Dávají přednost dobře organizovanému a efektivnímu cestování ve svém okolí, aby svůj čas využili co nejlépe.

Lovci komfortu: I tuto skupinu cestovatelů motivuje pohodlí, tentokrát ale v souvislosti s luxusem. Vyhledávají hýčkání a osobní pozornost a dávají přednost komfortu před udržitelností. 

Travel Confidence Index 2023


Graf odpovídá našim všeobecným závěrům a ukazuje, že zájem o udržitelnost na různých trzích úzce koresponduje s důvěrou v cestování, ovšem s výjimkou Singapuru. Přestože Singapurci patří mezi sebevědomé cestovatele, udržitelnější varianty pro ně nejsou hlavní prioritou.

Využití cestovatelských typů k přizpůsobení cestovatelům z určitých regionů může být pro podniky v odvětví cestovního ruchu velmi užitečné. Například majitel ubytovacího zařízení na Srí Lance, kam přijíždí značný počet turistů z Indie se zájmem o udržitelný rozvoj a komunitu, by mohl hosty oslovit tím, že spojí ekologicky šetrnější přístup s příležitostmi k navázání spolupráce s místními obyvateli.

Obecný postoj k udržitelnějšímu cestování

Z našeho průzkumu je zřejmé, že pro některé cestovatele, zejména Australany, Novozélanďany, Singapuřany a Japonce, zatím není udržitelnější způsob cestování samozřejmostí ani prioritou. Údaje z trhů, jako jsou Indie, Vietnam a Čína, jsou ale slibné a podnikům jasně ukazují výhody zavedení udržitelnějších postupů. Poskytovatelé ubytování mají příležitost převzít iniciativu a ukázat, jak opatření zaměřená na udržitelnost pozitivně ovlivňují místní komunity a zlepšují celkový cestovní zážitek. Cestovatelé musí věřit, že pro ochranu planety nemusejí slevovat ze svého komfortu nebo pohodlí, a udržitelnější opatření jim v tom mohou pomoci.

*Tento nezávislý průzkum, který nechala vypracovat společnost Booking.com, provedla společnost Milieu Insight na vzorku dospělých osob. Vzorek zahrnoval 8 800 respondentů z 11 trhů a teritorií napříč asijsko-pacifickým regionem. Respondenti se online průzkumu zúčastnili v období od 29. března do 7 . dubna 2023.

 

APAC
Další rady a nápady

Přečtěte si celou zprávu a získejte podrobnější informace o tom, jak se v asijsko-pacifickém regionu pohlíží na udržitelnost a jak si toto téma stojí v porovnání s ostatními cestovatelskými prioritami.

Přečíst si zprávu

Co si o této stránce myslíte?

Klíčové informace
 • Zájem o udržitelnější cestování se v Asii a Tichomoří výrazně liší.
 • Zdá se, že rozvojové země a teritoria upřednostňují udržitelnost více než ty průmyslové.
 • Největší zájem o udržitelnější cestování projevili respondenti z Indie, nejmenší naopak ti z Japonska.
 • Poskytovatelé ubytování mají příležitost ujmout se vedení v oblasti udržitelnějších opatření.