Woman planting tree

Budování udržitelnějšího cestovního ruchu

 | Uložit
Podíváme se na některé ze způsobů, jakými se naše odvětví snaží stát udržitelnějším, a ohlédneme se za prvním rokem našeho programu Udržitelné cestování.

Udržitelnost je stále důležitým tématem pro celé odvětví. Diskutována byla i na naší konferenci Elevate 2022 v Singapuru. V průběhu konference se v rámci diskuze na téma „Společně pro zítřek – vše o udržitelnosti“ sešli tři odborníci, aby se podělili o své poznatky.

V panelu zasedli Danielle D’Silva, vedoucí oddělení pro udržitelnost společnosti Booking.com; Matthias Schmid, senior viceprezident oddělení Trips společnosti Booking.com; a Choe Peng Sum, generální ředitel společnosti Pan Pacific Hotels Group. Během diskuze se podělili o své myšlenky týkající se významu udržitelnosti a o nápady, jak můžeme jako odvětví spolupracovat, aby se cestování stalo udržitelnějším. 

Otázka, která panel odstartovala, nebyla tak jednoduchá, jak se na první pohled zdála, a vedla k rozsáhlé diskuzi.

Co je udržitelnost?

Danielle D'Silva poznamenala, že ačkoli si mnoho lidí téma udržitelného cestování spojuje s emisemi z létání a se zavěšením ručníků, ve skutečnosti se jedná o mnohem komplexnější rozsáhlé téma.

Udržitelnost totiž zahrnuje více než jen klima a životní prostředí. Mezi její další důležité aspekty patří ekonomické, kulturní a sociální faktory, jako je ochrana místních komunit nebo zajištění toho, aby specifická místa nebyla přeplněná davy lidí.

K posouzení udržitelnosti v rámci cestovního ruchu je potřeba se zaměřit na pozitivní dopady cestování a ty posilovat, ale také být upřímný ohledně jeho negativních dopadů a snažit se takové dopady zmírnit. Aby byl plán pro podporu udržitelnosti účinný, musí se věnovat všem důležitým aspektům.

Začínáme s udržitelností

Jedním z povzbudivých závěrů z diskuze je fakt, že udržitelné možnosti existují pro všechny poskytovatele ubytování, bez ohledu na velikost jejich podnikání. Klíčem k úspěchu je podniknout správné kroky podle toho, v jaké fázi se aktuálně nacházíte.

Choe Peng Sum hovořil o některých investicích, které skupina Pan Pacific Hotels Group v posledních letech provedla, a jejich působivých výsledcích. Zmínil například investici do nových a lepších oken, která vedla ke snížení potřeby využití klimatizace. Přestože se v tomto případě jednalo o velkou investici, jeho hlavní rada ostatním zněla – začněte v malém, sledujte návratnost a řiďte se výsledky. 

Všichni řečníci se shodli, že jedním z klíčových aspektů je měřitelnost. Můžete měřit snížení spotřeby energie, úsporu vody, snížení počtu použitých plastových lahví, počet místních umělců, které jste podpořili, nebo řadu dalších ukazatelů, ale ke každé investici by mělo být připojeno konkrétní číslo, abyste následně zjistili, co přináší nejlepší výsledky.

Doprava a udržitelnost

Doprava samozřejmě tvoří velký podíl z celkového množství emisí z cestovního ruchu. Danielle D'Silva zdůraznila, že by bylo chybou pohlížet na jednotlivé aspekty cestování jako na úplně oddělené části. Takový pohled by byl klamavý. Mohlo by to vést k tomu, že úsilí jedné oblasti bude oslabeno nedostatečným pokrokem jiné oblasti.

Ačkoli tento aspekt poskytovatelé ubytování nemohou ovlivnit, emise spojené s dalšími oblastmi cestování mohou mít vliv na hosty a jejich rozhodování. Například přibližně 30 % zákazníků se cítí provinile při cestování letadlem.

Jedním ze způsobů, jak Booking.com reaguje na problematiku emisí uhlíku pocházejících z dopravy, je zobrazení informací o uhlíkové stopě letu. Zákazníkům to pomůže posoudit dopad jejich cestovních plánů. K tomu využijeme technologii vyvinutou společností Chooose spolu s metodikou vyvinutou společností Google v rámci programu letecké koalice Travalyst

Zvýraznění udržitelného ubytování na naší platformě

Jedním z problémů v oblasti udržitelnosti je, že zákazníci nemohou vždy jednat podle svého přání. Chtějí si rezervovat udržitelné ubytování, ale pokud je těžké nějaké najít, nemohou svůj záměr uskutečnit. 

Dokonce i Danielle D'Silva, vedoucí oddělení pro udržitelnost, přiznala, že při nakupování v jiných odvětvích je pro ni mnohdy obtížné zvolit nejudržitelnější možnosti. Poznamenala, že pokud ona, jakožto odborník v této oblasti, má problém rozpoznat ty nejlepší udržitelné možnosti, nemůžeme něco takového očekávat od zákazníků, aniž bychom jim v tom pomohli.

To byl jeden z důvodů k vytvoření našeho programu Udržitelné cestování, který nedávno oslavil roční výročí. Program je navržen tak, aby všem usnadnil výběr udržitelnějších možností při cestování a zároveň ocenil a podpořil naše partnery na společné cestě k udržitelnějšímu cestovnímu ruchu.

Od zahájení programu získalo označení Udržitelné cestování více než 400 000 ubytovacích zařízení, jejichž úsilí o udržitelnější provoz je tak globálně rozpoznáno. Pokračováním ve spolupráci můžeme vybudovat udržitelnější cestovní ruch a zároveň všem usnadnit cestovat udržitelně.

 

Trees
Zjistěte více

Chcete se dozvědět, jak může vaše ubytování fungovat udržitelněji? Nahlédněte do Průvodce udržitelností v ubytováních plného odborných rad. 

Průvodce udržitelností v ubytováních

Co si o této stránce myslíte?

Klíčové informace
  • Udržitelnost je komplexní téma, které přesahuje rámec klimatu a životního prostředí a zahrnuje další důležité aspekty, jako jsou ekonomické, kulturní a sociální faktory.
  • Existují vhodné kroky k udržitelnosti, které mohou podniknout poskytovatelé ubytování všech velikostí, a ne každý z nich vyžaduje velké finanční investice. 
  • Choe Peng Sum, generální ředitel společnosti Pan Pacific Hotels Group, radí partnerům, kteří se právě vydávají na cestu k udržitelnosti, aby začali malými kroky, vysledovali, co funguje, a řídili se výsledky.
  • Náš program Udržitelné cestování nedávno oslavil roční výročí, přičemž již více než 400 000 ubytovacích zařízení dosáhlo globálního rozpoznání svých snah o udržitelnější provoz.