Ink Hotel

Cesta za udržitelností v INK Hotel: klíčem jsou inkluze a diverzita

 | Uložit
Jolanda Sadni Ziane je generální ředitelkou INK Hotel, který se nachází v samém srdci Amsterdamu. Pro INK je klíčem k pozitivní změně zajištění toho, aby se všichni – tým i hosté – cítili vítáni.

V INK Hotel přivítáme každý rok více než 50 000 hostů, což má významný dopad na planetu i naši místní komunitu. Jsme přesvědčeni, že je naší odpovědností vytvořit zdravou rovnováhu mezi naším jednáním, lidmi, se kterými pracujeme, a naším životním prostředím. Kromě toho naši hosté považují otázku udržitelnosti a společenské odpovědnosti za důležitou. 

Coby součást společnosti Accor se účastníme programu Planet 21 a naším cílem je vytvořit prostředí vstřícné pohostinnosti pro náš tým, hosty, partnery a komunitu kolem nás. Může to být náročné, proto si své cíle rozvrhujeme tak, aby byly časově zvladatelné, a přistupujeme k nim jako tým.  

Naše společné úsilí se v krátkodobém horizontu vyplatilo tak, že jsme ušetřili náklady na vodu, energie a potraviny. Z dlouhodobého hlediska přispívá k budování lepšího světa. Naším heslem pro každý den je, že nemůžeme změnit celý svět, ale můžeme začít u sebe. A právě to děláme každým krokem, který učiníme, ať už je malý, nebo velký. 

Všichni se mohou zapojit

Když jsme začali naši cestu, uvědomili jsme si, že k udržitelnosti nestačí jen zaškrtávat jednotlivá políčka – je nutné najít způsob, jak zahrnout každého zaměstnance. Vyškolili jsme své týmy ohledně udržitelných kroků při práci, jako je zhasínání světel při odchodu z místnosti, používání ekologických čisticích prostředků a náš program pro omezení plýtvání potravinami. 

K účasti vyzýváme i své hosty, kteří nám sdělili, že jsou vděční za možnost přispět svým dílem, například tím, že opakovaně použijí ručníky, což šetří vodu, energii a službu praní prádla. 50 % vzniklých úspor pak znovu investujeme do agrolesnických projektů.

Folding towels

 

Kromě toho dostáváme často pozitivní zpětnou vazbu na ty viditelnější z našich kroků, jako je odstranění mnoha plastových předmětů na jedno použití, naše udržitelné vybavení a náš vlastní pokrm, který je vegetariánský, protože jsme si vědomi dopadu produkce masa a ryb na naši planetu. Dále ale dodržujeme také řadu postupů, které pro naše hosty viditelné nejsou, například používáme energeticky úsporné žárovky a zařízení na šetření vodou, která jsme instalovali na všechny sprchy a kohoutky v hotelu.

Jedním z opatření, které naši hosté oceňují nejvíce, je naše městská bylinková zahrádka a med ze včelích úlů umístěných na střeše hotelu. Naše včely vyprodukují 100 litrů medu ročně a my ho pak podáváme při snídaňovém bufetu, používáme v koktejlech a malé sklenice také dáváme hostům jako pozornost. S touto iniciativou se hosté mohou ztotožnit – a dokonce i ochutnat její výsledky – takže jde o velmi efektivní způsob komunikace na téma udržitelnosti. 

Přispíváme komunitě

Udržitelný přístup znamená také podporovat lidi kolem nás – náš tým zastupuje 24 různých národností a mluví 17 jazyky. Naše základní principy a klíče ke společnému úspěchu jsou respekt a podpora ostatních a uznávání naší rozdílnosti a způsobů, jak nás může obohatit.

Své ambice zakládáme na čtyřech prioritách: diverzita a rovnost pohlaví; rozmanitost etnického, sociálního a kulturního původu; spolupráce napříč generacemi a integrace osob se zdravotním postižením. Tyto ambice naplňujeme podporou několika místních iniciativ, jako je víkendová škola IMC, která vítá děti ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných čtvrtí a inspiruje je aby do budoucna zvážily kariéru v pohostinství.

Honey

 

V hotelu se také konají akce na podporu místní komunity. Každý rok se během oslav Pride přeměníme na „PINK Hotel“, abychom zvýšili povědomí o právech pro komunitu LGBTQ+. Tuto akci pořádáme šest let v řadě a každý rok k oslavám přivítáme stovky hostů. Dokonce otevíráme náš vestibul pro výstavy – umělci zde mohou zdarma prezentovat a prodávat svá díla. Téma těchto výstav má vždy vazbu na náš hotel, život v Amsterdamu nebo relevantní společenské otázky.   

Snažíme se zlepšovat postavení těch, kteří jsou znevýhodněni, podporujeme místní iniciativy a prohlubujeme kořeny komunity, což zlepšuje jak zkušenosti hostů, tak i naše partnerství.

Udržitelnost je pro nás prioritou

Někdy může být náročné stanovit prioritu projektů spojených se zaváděním nových udržitelných postupů. V každém hotelu vedou požadavky každodenního provozu k tomu, že projekty na podporu udržitelnosti končí na seznamu úkolů níže. Jsme například uprostřed procesu odstraňování jednorázových obalů na šampony a mýdla a jejich nahrazení opakovaně použitelnými dávkovači. Podobné projekty ale často nemají nejvyšší prioritu, zvláště v náročných obdobích, jako byl uplynulý rok. Klíčem k překonání těchto výzev a úspěšnému zavádění udržitelných opatření je stanovení ambiciózních cílů a jasných akčních plánů a jejich postupné plnění.

Naším nejdůležitějším cílem je komunikovat naše snahy hostům online i v hotelu. Informace o udržitelných postupech zavedených v hotelech dnes hledá více cestovatelů než kdy dříve. I když nemůžeme hosty informovat o každičkém opatření, nové označení „Udržitelné cestování“ od společnosti Booking.com je transparentním způsobem, jak hosty ujistit, že se rozhodli pro udržitelné cestování.

Cesty, z nichž si nejvíc odneseme, jsou plné růstu, pokusů a omylů. Zkrátka děláme chyby a učíme se je napravovat. Nejdůležitější je nikdy nezapomenout, proč jste se na danou cestu vydali – to vám pomůže se nevzdat.

 

Building a sustainable travel framework for accommodations
Ukažte, jak usilujete o udržitelnost

Máte ve svém ubytování zavedeny udržitelné postupy? Ukažte je na stránce svého ubytování. 

Aktualizovat kroky k udržitelnosti

Co si o této stránce myslíte?

Klíčové informace
  • Každý člen týmu hraje při rozhodování o udržitelnosti svou roli, proto je podle toho školte a vzdělávejte.
  • Zavádějte změny, které mohou zákazníky oslovit na osobní úrovni, třeba po vzoru včelích úlů na střeše hotelu INK, kde se produkuje med pro hosty.
  • Péče o komunitu, jako je podpora místních umělců, je důležitou součástí udržitelného chování.