Gen Z

Jak může vaše značka úspěšně oslovit cestovatele z generace Z

 | Uložit
Chcete se dozvědět, jak úspěšně oslovit zákazníky z generace Z? Naše poznatky o radikální autenticitě a účelném marketingu pomohou značkám, jako je ta vaše.

Generace Z je nejrůznorodější generací v historii. Má silný pocit sounáležitosti a spojenectví s komunitami LGBTQ+. Její příslušníci budou také velmi pravděpodobně zkoumat hodnoty a cíle značky společností, u kterých nakupují. Získali jsme několik cenných poznatků, které vám pomohou úspěšně zacílit propagaci své značky na tuto novou generaci cestovatelů. 

Podívejte se na celý záznam nebo si pečlivě pročtěte naše následující poznatky.

Generaci Z opravdu záleží na tom, zda má vaše značka nějaký smysl

Pokud jde o úspěšné oslovení zákazníků z generace Z, je důležitým základem mít nastavený jasný účel značky. Arjan Dijk, který pracuje ve společnosti Booking.com jako marketingový ředitel, soudí, že účelově zaměřený marketing by měl mít 3 klíčové složky: jasné a inspirativní prohlášení o poslání, sdělování pravdivých informací a respekt k souboru témat inkluze, rozmanitost, rovnost/férovost, dostupnost a udržitelnost (v angličtině známému pod zkratkou IDEAS).

Generace Z se více než kterákoli předchozí generace obzvlášť zajímá o to, jakým způsobem se značky prezentují. „Mladší generace jsou v dnešní době extrémně citlivé ohledně základních hodnot, poslání a směru, kterým se značka ubírá, a ohledně toho, jak sama sebe prezentuje,“ uvedl Clark Massad, Vice President & Global Partnerships v Mezinárodní asociaci pro cestovní ruch LGBTQ+ osob (IGLTA). „A když se podíváte na příslušníky komunity LGBTQ+ v rámci těchto generací, jsou na to ještě citlivější. Chtějí spolupracovat se značkami, které sdílejí jejich vlastní hodnoty a jejich vlastní ideály.“

V důsledku toho generace Z pečlivě sleduje, jak se jednotlivé značky vyjadřují o své korporátní společenské odpovědnosti a jak se staví k diverzitě, férovosti a inkluzi. „Procházejí si stránky na vašem webu,“ upozorňuje Massad. „Angažujete se v komunitě, nebo ne?“

Skvělý tip:

Prezentujte jasně cokoli, co jako značka děláte z hlediska korporátní společenské odpovědnosti nebo v oblasti diverzity, férovosti a inkluze, ať už na svých webových stránkách nebo v kanálech sociálních médií, v prezentaci ubytování na Booking.com nebo přímo ve svém ubytování.

Click. 2023

Otázky, které jsou pro generaci Z nejdůležitější

Mezi témata, kterým generace Z přikládá největší význam, patří diverzita a inkluze. A je velmi důležité, aby značky v těchto oblastech doprovodily svá slova také činy. 

„Generaci Z na tom tolik záleží, protože jde o nejrůznorodější generaci v historii. V USA je to nejrůznorodější generace co se týče rasy a etnického původu, ale ještě zajímavější je to v komunitě LGBTQIA+,“ říká Brimbelle Grandcolas, ředitelka sekce pro diverzitu, férovost a inkluzi v zábavním rezortu Disneyland Paris. „Na 20 % generace Z se identifikuje jako součást LGBTQIA+, přičemž u mileniálů je to pro srovnání jen 10 %.“

Generace Z je také první generací, která má skutečně kontext, slovní zásobu, vzory a příležitosti, aby o těchto otázkách mohla otevřeně diskutovat. „Příslušníci generace Z už sami vyrůstali s rodiči, tetami, strýci, bratry, sestrami či spolužáky z komunity LGBTQ. Takže se to stalo součástí jejich každodenního života,“ říká Massad. „Začíná to u generace Z, ale z téhle generace to probublává dál, protože všichni komunikují se svými rodiči, prarodiči a přáteli a tím se to stále více normalizuje.“ 

Skvělý tip:

Nabídka inkluzivní pohostinnosti má zásadní význam – nejen pro zákazníky z generace Z, ale pro všechny hosty. Přečtěte si, jak lépe začlenit cestovatele z komunity LGBTQ+.

Jak může vaše značka úspěšně oslovit generaci Z a nejen ji

Jak uvedla Courtney Maywald, naše ředitelka pro strategii značky, generace Z se už nejen narodila jako digitální, ale vrozený má i smysl pro diverzitu, udržitelnost a marketing. Pokud chtějí značky tuto klientelu úspěšně oslovit, musí zajistit, aby jejich marketing a komunikace byly autentické. 

Značky si musí vybudovat důvěru v komunitách, na které se marketingově zaměřují. „Musím říci, že Booking.com odvádí se svým programem Travel Proud opravdu dobrou práci,“ říká Massad. „Pokud přijedete na pobyt do nějakého ubytování, můžete si být jistí, že tohle ubytování skutečně plní, co slíbilo.“ 

Mezi další příklady chování budícího důvěru v cestovním ruchu patří společnost Alitalia, která jako první zavedla pro nebinární osoby možnost, aby u rezervací uváděly označení „Mx“,nebo zábavní rezort Disneyland Paris, který pořádá pro zaměstnance školení o genderové problematice a tranzici.

Značky, které v praxi svá slova nedoprovázejí činy, tahle generace, která je tak citlivá na autenticitu a účelové chování, brzy prokoukne. Rachel Lowenstein, která zastává manažerskou funkci Global Head of Inclusive Innovation ve společnosti Mindshare, navrhuje, aby se značky samy zamyslely nad tím, zda jsou jejich aktivity v oblasti diverzity a inkluze pouhou marketingovou iniciativou, nebo nedílnou součástí jejich podnikání. 

Zdůraznila také význam ekonomické podpory. „To znamená investovat do queer médií. To znamená investovat do influencerů z komunity LGBTQ+,“ uvedla Lowenstein. „To znamená ukázat se nejen na festivalu Pride, ale také při všech ostatních příležitostech, které by komunita mohla oslavovat.“

Skvělý tip:

Převeďte svá slova do praxe. Podívejte se na 5 kroků, které můžete podniknout, abyste projevili inkluzivnější pohostinnost a učinili své ubytování přátelštější ke komunitě LGBTQ+.


Pokud inkluzi a diverzitu skutečně začleníte do účelu své značky a nebudete jen naskakovat na marketingové trendy, ale budete moci úspěšně oslovit generaci Z a zároveň podpořit hosty z komunity LGBTQ+. 

 

Click.2022
Další rady a nápady

Podívejte se na videa o našich nejnovějších vylepšeních, poznatcích a iniciativách, které pomáhají usnadňovat všem poznávat svět.

Zobrazit

Co si o této stránce myslíte?

Jak může vaše značka úspěšně oslovit cestovatele z generace Z
Klíčové informace
  • Abyste mohli úspěšně oslovit generaci G, musí mít vaše značka jasně stanovený smysl.
  • Generace Z, nejrůznorodější generace všech dob, si cení značek, kterým záleží na diverzitě a inkluzi.
  • Na 20 % generace Z se identifikuje jako LGBTQ+, přičemž u mileniálů je to pro srovnání jen 10 %, takže nabídka inkluzivní pohostinnosti má pro tuto klientelu zásadní význam.
  • Diverzita by měla být součástí vašeho podnikání, nikoli jen marketingovou iniciativou.