sustainability

Manažerka zastávající ve společnosti Evolve funkci Director of Social Responsibility o tom, jak do podnikání zakotvit udržitelnost

 | Uložit
Maureen Hergenroether hovoří o tom, jak Evolve, platforma ubytování v soukromí pro majitele i hosty, zakotvuje do svého podnikání udržitelnost a jak to můžete dělat i vy.

Maureen Hergenroether zastává funkci Director of Social Responsibility and Impact ve společnosti Evolve. Tato platforma zásadním způsobem změnila oblast ubytování v soukromí v celé Severní Americe. Poodhalila nám, co společnost Evolve dělá, aby se stala udržitelnější – a jak to prospívá majitelům ubytování využívajícím tuto platformu. 

Můžete nám říct něco o sobě a společnosti Evolve?

Evolve je nejrychleji rostoucí síť ubytování v soukromí v Severní Americe, která sdružuje hosty, majitele a servisní partnery. Máme téměř 30 000 nemovitostí v 750 destinacích. Klademe důraz na vytváření lepšího zážitku pro každého, kdo má co do činění s ubytováním v soukromí.

Na společenskou odpovědnost se díváme velmi komplexně. Já sama ve své funkci dohlížím nejen na udržitelnost, ale také na filantropii, rozmanitost, férovost a inkluzi.

Jaký je přístup společnosti Evolve k udržitelnosti?

Umožňujeme hostům, majitelům a spoluhráčům sdruženým ve společnosti Evolve, aby vzali myšlenku udržitelnosti za svou a aby se chovali jako odpovědní spotřebitelé. Podporujeme udržitelnější iniciativy, které mění k lepšímu naše podnikání a nejen to.

Jakým způsobem zakotvuje Evolve udržitelnost do svého podnikání?

Při integraci udržitelnosti do našeho obchodního modelu jsme se zamysleli nad širším kontextem naší společenské odpovědnosti a poslání. Pro nás je to všechno o budování důvěry. Ve společnosti Evolve chceme být maximálně důvěryhodní. Ke své práci přistupujeme jako k „práci na základě důvěry“.

Klademe si otázku: „Jakým způsobem můžeme budovat přívětivější prostředí pro budoucí generace?“ Majitelům ubytování, kteří jsou u nás registrovaní, se snažíme poskytovat informace a přinášet argumenty ve prospěch udržitelnosti. Prosazujeme zodpovědnou spotřebu pro udržitelnost. Analyzujeme svá každodenní interní rozhodnutí s cílem stát se zodpovědnějšími spotřebiteli. Jde o setrvalé úsilí, ne o jednorázovou akci. Neustále se zabýváme tím, co děláme, a klademe si otázku: „Jak tohle zapadá do našeho modelu společenské odpovědnosti?“

Naši společenskou odpovědnost jsme také sladili s cíli udržitelného rozvoje OSN. Splněním těchto cílů ukážeme, že nesledujeme jen svůj vlastní prospěch, ale že se sami řídíme tím, co hlásáme, a že jsme součástí vyššího cíle. 
 

sustainability click


Jak společnost Evolve motivuje s ní spolupracující majitele domů k zavádění udržitelnějších postupů?

Je to rozhodně výzva. Interně se zaměřujeme na vzdělávání. Dbáme na to, aby o tom naši zaměstnanci dokázali mluvit a aby chápali, jak velký význam to má. V případě majitelů ubytování jde opravdu o obhajobu přínosů tohoto záměru a o zdůvodnění potřeby jeho realizace. Využíváme k tomu data průzkumu společnosti Booking.com a zkoumáme možnosti pobídek. Pokud se majitelé postarají, aby bylo jejich ubytování udržitelnější, může jim to ušetřit peníze a dokonce jim díky daňovým úlevám další peníze vynést – a o tom mnoho lidí stále ještě neví. Majitele ubytování se také snažíme upozornit, jaká je poptávka na trhu, a zdůrazňujeme jim, že pokud bude jejich ubytování udržitelnější, opravdu prokážou laskavost sami sobě.

Z praktického hlediska jsme se zabývali různými partnerstvími, která zpřístupňují udržitelnější postupy. Přemýšlíme o tom, jaké produkty a služby můžeme vzít za své, a pak je dáme do rukou majitelů ubytování. Chceme je přesvědčit, že i malé změny mohou mít opravdu velký význam.

Musíme také rozšiřovat více vzdělávacích materiálů o tom, jak se stát udržitelnějším cestovatelem a hostem. Pokud majitel nainstaluje v koupelně svého ubytování úsporné sprchové hlavice, ale host nechá při čistění zubů vodu ve sprše puštěnou, pak to opravu nefunguje.

Jaký vývoj byste ráda viděla v příštím roce?

Myslím, že společnosti se zavedenou značkou se musejí dát dohromady, na chvíli odložit soupeření a dohodnout se na vzájemné pomoci v oblasti udržitelnosti. Musíme sdílet informace a poznatky. Klíčovým slovem je tu harmonie a já bych byla ráda, kdyby se v příštím roce o problému víc mluvilo a aby se tohle téma víc zviditelnilo.

Spousta lidí má k udržitelnosti stále ještě skeptický postoj. Čím více se jako společnosti se zavedenou značkou dáme dohromady a budeme spolu mluvit, tím více budeme schopni nabízet hostům ty nejlepší a nejudržitelnější zážitky.
 

Building a credibly sustainable travel industry
Zjistit víc o udržitelnosti v cestování

Podívejte se na záznam přednášky „Budování důvěryhodně udržitelného cestovního ruchu“ z konference Click. 2023.

Zhlédnout

Co si o této stránce myslíte?

Klíčové informace
  • Evolve se zaměřuje na to, aby ubytování v soukromí nabízela hostům lepší zážitky a přitom se snažila i o zakotvení udržitelnosti.
  • V souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN zahrnuje společnost Evolve do své vlastní společenské odpovědnosti udržitelnost, filantropii, rozmanitost, férovost a inkluzi.
  • Společnost Evolve se aktivně snaží informovat s ní spolupracující majitele ubytování o výhodách, které jim větší udržitelnost přinese a mezi něž patří dlouhodobá úspora peněz.