sustain_5.jpeg

Moje cesta k udržitelnosti: Jak spravovat ubytování v chráněné oblasti

 | Uložit
Amanda Zimlich je majitelkou Otters Pond Bed and Breakfast, který se nachází na ostrově Orcas Island ve Washingtonu v USA. Zde s námi sdílí kroky k udržitelnosti, které jí pomáhají zmírnit negativní dopad na životní prostředí.

Ostrov Orcas Island je jedinečné místo. Zdroje jsou zde omezené, a proto si velmi dobře uvědomuji svou uhlíkovou stopu. Mé ubytování se nachází hned vedle krásného státního parku Moran, což je velmi intenzivně chráněná oblast. Jako majitelka ubytování věřím, že mám povinnost udělat vše, co je v mých silách, abych snížila svůj negativní vliv na životní prostředí a zachovala zdejší citlivý ekosystém. 

Vycházíme ze stávajících energetických opatření

Otters Pond Bed and Breakfast jsem koupila v roce 2019. Měla jsem štěstí, že když jsem budovu získala, měla již silnou infrastrukturu včetně mnoha střešních oken a důsledného zateplení. To zvyšuje energetickou účinnost díky nižším nárokům na elektřinu a teplo, což zase vede ke snížení spotřeby energií a nákladů. 

I když byla budova v dobrém stavu, věděla jsem, že ji mohu ještě vylepšit a přidat další kroky k udržitelnosti. Najali jsme společnost, která se specializuje na udržitelnost, aby provedla energetický audit a zjistila případné nedostatky. Dozvěděla jsem se, že i tak jednoduchý krok, jako je výměna stávajících žárovek za LED, může pomoci snížit emise. 

Příležitostí snižovat energetické emise máme stále dost – například instalace solárních panelů – což bude další milník, na který se zaměříme. U solárních panelů je nákladná prvotní investice do instalace, ale když jsem si to spočítala, zjistila jsem, že ta se jejich používám zaplatí do čtyř let. 

Domácký přístup k potravinovému odpadu

Povoláním jsem původně šéfkuchař a díky tomu jsem se dostala k pohostinství. Než jsem se stala poskytovatelem ubytování, pracovala jsem v restauracích a ve vývoji produktů pro firmy jako Campbell Soup Company. Vaření není jen má práce, je to i moje vášeň. 

Na pozemku mám zahradu, která nám po celý rok dodává ingredience, včetně zeleniny, bobulového ovoce a bylinek, které používám k přípravě snídaňových jídel. Uplatňujeme přístup „z farmy na stůl“ a mnoho našich organických produktů pochází přímo z pozemku ubytování. Cokoliv, co nemohu pěstovat sama, kupuji od místních farmářů. Tak podporuji místní podniky, méně plýtvám a snižuji naši uhlíkovou stopu, protože jídlo pochází odtud z ostrova. 

Herb garden


Ostrov Orcas má přímořské klima a celý rok je tu poměrně vlhko, proto zde může být náročné pěstovat určité potraviny, například rajčata. Nejsem odborník na zahradnictví. Vše co vím, mě naučila moje máma. Zjistila jsem ale, že je to čím dál jednodušší, protože každý rok buduji na výsadbách předchozí sezóny. Pěstování vlastních plodin výrazně snížilo naše náklady na jídlo a hosté dostávají prvotřídní, maximálně čerstvé produkty. 

Mám také malé hejno plemenných nosných slepic. Nejenže nám snášejí čerstvá bio vejce do pokrmů v našem menu, ale také používám jejich trus k vytváření vlastního kompostu. Když jsem byla malá, kompostovali jsme, takže pořízení slepic mě inspirovalo znovu začít. Veškerý potravinový odpad, který produkujeme, jde také do kompostu. Je to takový potravinový koloběh.  

Chráníme naše návštěvníky z volné přírody

Jezero Otters Pond získává vodu z podzemního pramene a spadá do stejného povodí jako jezera a rybníky státního parku Moran. Díky své poloze je ideálním domovem pro více než 100 druhů stěhovavých ptáků i pro větší dravce včetně orlů bělohlavých, sov a jestřábů. V jezeře žijí pstruzi, vydry, norci, bobři, mývali, mloci, hadi a žáby. Jeho ekosystém je velmi křehký a k jeho narušení stačí málo. Cítím se osobně odpovědná za ochranu jeho přirozené rovnováhy. 

Když se setkám se svými hosty a ukážu jim ubytování, informuji je o prostředí jezera a vhodném chování. Například je důležité, aby nekrmili ptáky a volně žijící zvířata zbytky svých jídel. Další postupy, do kterých ráda zapojuji své hosty, jsou recyklace a kompostování. Lidé k nám obecně přicházeli, aby obnovili své pouto s přírodou a unikli z města, takže se během svého pobytu zpravidla chovají uvědoměle. 

Při zahradničení nepoužívám žádné nešetrné chemikálie, jako jsou pesticidy, které by mohly škodlivě působit na faunu a flóru jezera a jeho okolí. Takové chemikálie totiž mají nejen přímý negativní dopad na půdu, ale jsou škodlivé i pro opylovače a volně žijící zvířata. 

Spokojenost hostů nás dále povzbuzuje

Když jsem poprvé přišla do Otters Pond, myslela jsem, že budu mít ten luxus nahrazovat staré věci novými, až když se rozbijí. Nyní jsem však motivována k rychlejší obnově budovy, protože jsem se dozvěděla, že vylepšení nejen sníží naši uhlíkovou stopu a provozní náklady, ale také zvýší spokojenost hostů. 

Hosté si všimnou opatření na podporu udržitelnosti, včetně omezeného používání jednorázových plastů, a jejich zpětná vazba je velmi pozitivní. Mají pocit, že volbou udržitelného ubytování odvádí svůj kus práce. To mě povzbuzuje, abych i nadále hledala nové způsoby udržitelného provozu. 
 

Working in field
Udržitelné cestování

Zjistěte, jak můžete na naší platformě svým zákazníkům prezentovat své úsilí v oblasti udržitelnosti.

 

Řešení pro vaše podnikání

Co si o této stránce myslíte?

Klíčové informace
  • Spolupráce s místními společnostmi, které se specializují na udržitelnost, vám může pomoci určit oblasti, kde se můžete zlepšovat. 
  • Pěstováním bio produktů, jako je zelenina, ovoce a bylinky, může snížit náklady na potraviny
  • Ochrana fauny a flóry a vzdělávání hostů o vhodném chování jsou důležitou součástí udržitelného rozvoje.